Skip to: Doorbraakproject LVB in de GGZ van start!

Kenniscentrum Phrenos website

Doorbraakproject LVB in de GGZ van start!

Op woensdag 15 mei vond in Utrecht de startbijeenkomst plaats van het Doorbraakproject LVB in de GGZ. In dit doorbraakproject gaan 12 doorbraakteams uit zes ggz-instellingen aan de slag met het implementeren van passende screening, diagnostiek, behandeling, en organisatie van zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid (ZB).

Uit recent onderzoek blijkt dat 40% van de patiënten in zorg bij de specialistische ggz een aanwijzing heeft voor functioneren op het niveau van mensen met een LVB of ZB. Doordat LVB en ZB in de psychiatrie onvoldoende herkend worden en er handelingsverlegenheid bestaat bij behandelaren, is het risico groot op onjuiste diagnostiek en niet-effectieve behandeling (Nieuwenhuis, 2022). Dit staat het herstel van cliënten in de weg. Daarom is het van groot belang om de s-ggz LVB-proof te maken.

Herstelgericht werken

Tijdens de startbijeenkomst vertelde een ervaringsdeskundige met een LVB en psychische problematiek tegen welke problemen in haar leven en de zorg zij aanliep toen haar LVB nog niet herkend was. Ook schetste zij hoe de zorg eruitzag toen deze wel was aangepast op haar LVB en waarom dit haar hielp. Vervolgens was er aandacht voor een toelichting op de inhoud en het proces van het doorbraakproject door de twee landelijke projectleiders. Vanuit het multidisciplinaire expertteam vertelde Ingeborg Berger hoe je handen en voeten kunt geven aan een herstelgerichte manier van werken bij mensen met een LVB/ZB in een FACT team. En ‘last but not least’ stelden de zes ggz-instellingen (GGNet, Reinier van Arkel, GGz-Drenthe, GGz-NHN, Altrecht, Pro Persona) hun doorbraakteams voor, en gaven zij een inkijkje in hun lokale doelen en ambities.

Het was een inspirerende bijeenkomst waarin vanuit verschillende perspectieven werd gekeken naar hoe we dat nu gaan doen: het LVB-proof maken van de s-ggz.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de pagina van het Doorbraakproject LVB in de GGZ.
Voor vragen kun je contact opnemen met Daniëlle van Duin (dduin@kcphrenos.nl) of Jeanet Nieuwenhuis (j.nieuwenhuis@ggnet.nl).

 

 

 

 

Back To Top