Skip to: De waarde van zelfregie- en herstelinititatieven

Kenniscentrum Phrenos website

De waarde van zelfregie- en herstelinititatieven

In opdracht van MIND heeft het Instituut voor Publieke Waarden(IPW) een onderzoek uitgevoerd naar de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven.  Renske Kroeze, Jop Munneke en Albert-Jan Kruiter schreven hierover een handzame brochure/rapport: De waarde van zelfregie- en herstelinititatieven: om te vertellen, uit te drukken en te ervaren.

De zelfregie- en herstelinitiatieven, werkzaam in het sociaal domein, moeten elk jaar weer worstelen voor hun voortbestaan. Om een duurzame financiële basis te garanderen is het van belang de waarden beter over te brengen op financiers en andere stakeholders. Het rapport biedt drie methoden om die waarde duidelijk te maken: met verhalen, incijfers en een ervaringstoolkit. Met een kosten-batenanalysetool kan ieder initiatief zelf Kosten- en Batenposten en een Return-On-Investment (ROI)-berekening maken.

De onderzoekers spraken met vertegenwoordigers van negen zelfregie- en herstelinitiatieven,  vijf gemeenten en vier zorgverzekeraars en met drie inhoudelijk experts. Bovendien deden ze een literatuuronderzoek en bestudeerden ze beleidsdocumenten van acht initiatieven.

Wie een gedrukt exemplaar van het rapport nodig heeft, bijvoorbeeld om zijn contactpersoon bij de gemeente te overtuigen van de waarde van zijn initiatief, kan dit kosteloos aanvragen bij Greetje.Senhorst@wijzijnmind.nl.

Download hier het rapport 

Back To Top