Skip to: De psychiater komt over de brug

Kenniscentrum Phrenos website

De psychiater komt over de brug

Tegelijk met de ontwikkeling van de generieke module Ernstige psychische aandoeningen werd in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie een leidraad voor psychiaters gemaakt. Het resultaat is de handreiking De psychiater komt over de brug.  Aan deze handreiking werd gewerkt door een groep psychiaters en een ervaringsdeskundige. Voorzitter van de werkgroep was René Keet, psychiater en directeur zorgontwikkeling en implementatie , GGz Noord-Holland-Noord, Alkmaar.

Waarom deze handreiking?

De rol van de psychiater als behandelaar van mensen met ernstige psychische aandoeningen verandert. Het accent van de zorgverlening verschuift naar ondersteuning bij maatschappelijk en persoonlijk herstel. Op basis van gedeelde besluitvorming werkt de psychiater daarbij niet alleen samen met naastbetrokkenen en leden van een multidisciplinair team, maar ook met andere disciplines en partijen buiten de ggz, bijvoorbeeld met de huisarts of POH-ggz, wijkteams en woningbouwverenigingen. Als medisch specialist staat de psychiater meer dan voorheen midden in de maatschappij. De handreiking De psychiater komt over de brug geeft de psychiater handvatten om deze nieuwe rol in te vullen.

De psychiater komt over de brug is uitgevoerd in opdracht van de NVvP met financiering van Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).
Er is samengewerkt met de projectgroep van de ‘Generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen’, die multidisciplinair en multisectoraal is opgesteld (zie Generieke Module Ernstige Psychische Aandoeningen).

De titel van het rapport refereert aan het Plan van Aanpak Over de brug (Werkgroep PvA Overde Brug, 2014)

Download de handreiking De psychiater komt over de brug

Back To Top