Skip to: David van den Berg: Traumabehandeling effectief bij mensen met psychosen

Kenniscentrum Phrenos website

David van den Berg: Traumabehandeling effectief bij mensen met psychosen

Vrijdag 20 januari promoveerde David van den Berg cum laude aan de Vrije Universiteit op het onderzoek naar traumabehandeling bij cliënten met psychose, dat hij samen met collega-promovendi Berber van der Vleugel en Paul de Bont heeft uitgevoerd.

Traumabehandeling effectief bij mensen met psychosen

De resultaten van het onderzoek dat in dit proefschrift ‘Trauma-Focused Treatment in Psychosis’ is beschreven, zijn van groot belang voor de behandeling van mensen met een psychose.
Traumabehandeling bij mensen met psychosen is effectief en leidt niet tot verslechtering, zoals jarenlang werd gevreesd door professionals in de psychiatrie. “De zorg dat deze groep patiënten hun behandeling niet aankunnen blijkt onterecht.”
Mensen met psychosen zijn vaak het slachtoffer van mishandeling en misbruik in hun jeugd. Deze ervaringen vergroten de kans op het ontwikkelen van psychosen en veel mensen ontwikkelen ook een posttraumatische stress stoornis (PTSS). De Nederlandse GGZ mist echter in meer dan 95% van de gevallen deze diagnose. Als zij PTSS al vaststellen, krijgen mensen met psychosen hiervoor zelden effectieve behandeling aangeboden. Dit komt omdat artsen in de psychiatrie vrezen dat effectieve richtlijnbehandelingen voor PTSS bij mensen met psychosen niet zullen werken en zelfs zullen leiden tot verslechtering van klachten of negatieve gebeurtenissen, zoals suïcidepogingen.
Dit is ernstig, want mensen met de combinatie van psychose en PTSS hebben juist zwaardere symptomen en een slechtere prognose, dan mensen die slechts één van deze stoornissen hebben.
Uit het onderzoek van Van den Berg waaraan 155 patiënten deelnamen, blijkt dat standaardrichtlijn traumabehandelingen veilig en effectief zijn bij mensen met psychosen. Artsen zouden mensen met psychosen dan ook niet langer uit moeten sluiten van effectief bewezen traumabehandelingen.
Naar het proefschrift
Kijk voormeer infroamtie over behandeling van trauma en psychose op www.traumaenpsychose.nl

Back To Top