Skip to: Congres Mensenwerk, 9 februari 2015

Kenniscentrum Phrenos website

Congres Mensenwerk, 9 februari 2015

Participatie van mensen met psychische aandoeningen.

Gezond zijn en je gezond voelen zijn belangrijk om deel te nemen aan de maatschappij en om te kunnen werken. En meedoen draagt bij aan je gezond voelen en gezond worden. Dit geldt zeker voor mensen met een psychische aandoening.
Onder voorzitterschap van staatssecretaris Jetta Klijnsma (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Martin van Rijn (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) loopt het project ‘Bevordering van de participatie mensen met een psychische aandoening’ nu twee jaar.
In de afgelopen tijd is samen met alle deelnemende partijen* een schat aan informatie opgehaald en zijn bijzondere initiatieven tot stand gekomen. Graag delen we met u de opbrengst en brengen samen met u de participatie van mensen met een psychische aandoening verder.
Laat u inspireren door de verhalen van Katja Römer-Schuurman, Professor Han Anema, ervaringsdeskundige Marieke Sweens en ondernemer-columnist Frank Kalshoven. Hoor het standpunt van staatssecretarissen Jetta Klijnsma en Martin van Rijn en stel ze vragen. Maak mee hoe onder andere voorzitter MKB Nederland, Michaël van Straalen,  voorzitter van Divosa, René Paas, directeur van de LPGGz Marian Ter Avest en psychiater en bestuurder van GGZ Noord-Holland-Noord Marijke van Putten met elkaar in gesprek gaan over hedendaagse dilemma’s die spelen wanneer je de arbeidsparticipatie van mensen  met een psychische aandoening wilt bevorderen. Leer van het bijzondere project Mensen met Mogelijkheden.
Neem deel aan de carrouselrondes waar u samen aan de slag gaat, geïnspireerd raakt door goede voorbeelden en informatie opdoet over mogelijkheden die bijvoorbeeld de Participatiewet en de nieuwe Wmo bieden. Kom luisteren naar en praten met werknemers met een psychische aandoening en tref werkgevers die weten dat het prima werken is met deze werknemers. Ga het gesprek aan met de andere deelnemers om te onderzoeken hoe ieder voor zich en wij allen samen de participatie kunnen bevorderen. Doe kennis op van werkzame instrumenten en goede werkwijzen uit de GGZ, van UWV, gemeenten, zorgverzekeraars en werkgevers. Haal de opbrengst op van de afgelopen twee jaar en doe er uw voordeel mee.
Wanneer: maandag 9 februari 2015 van 09:30 – 16:30 uur.
Waar: het congres vindt plaats in het NBC Congrescentrum, Nieuwegein.
Voor wie: het congres richt zich primair op mensen werkzaam in de zorg en het domein van werk en inkomen, zoals: geestelijke gezondheidszorg, zorgverzekeraars, gemeenten, UWV, sociale werkvoorziening, re-integratiebedrijven, werkgevers, cliëntenorganisaties, onderzoekers en wetenschappers in de sociale zekerheid en zorg.
Daarnaast zijn uiteraard ook de mensen om wie het allemaal gaat, de (potentiële) werknemers met een psychische aandoening, van harte welkom.
*Samenwerkende partijen:  Cedris, Divosa, GGZ Nederland, Landelijk Platform GGZ, Landelijke Cliënten Raad, MKB-Nederland, Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (samen met het Arbeidskundig Kenniscentrum en 20 beroepsverenigingen), Kenniscentrum Phrenos, Oval, UWV, Verbond van verzekeraars, Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNO-NCW en de wetenschap.
Meer informatie.

Back To Top