Skip to: Programma online NIPA-congres 2021

Kenniscentrum Phrenos website

  • 09.30 Welkom en opening Dagvoorzitter Audrey Mol, voorzitter NIPA en klinisch psycholoog Dr. Leo Kannerhuis 09.45 Zoektocht naar jezelf Maurits Beenackers, psycholoog, beleidsadviseur bij Lister en Thijs van der Rol, trainer en adviseur ervaringsdeskundigheid en inclusie Parnassia Groep (abstract) 10.15 Theorie en evidentie van zelfmanagement Jaap Trappenburg PHD, associate professor UMCU healthcare innovation UMCU (abstract) […]

  • Door NIPA-projectgroep wachttijden autisme In opdracht van de Landelijke Stuurgroep Wachttijden Het NIPA bracht een adviesrapport en bijbehorende praktische handreiking naar buiten, met kansrijke aanbevelingen voor de ggz om de lange wachttijden voor autismezorg aan te pakken. Het doel is om, in samenwerking met alle betrokken ketenpartners, de wachttijden in de ggz voor mensen met […]

  • In de GGz en verslavingszorg zijn steeds meer ervaringsdeskundigen werkzaam, in het primaire proces maar ook in staffuncties. Het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid (BCP-E) beoogt de essentie te vatten van het beroepsmatig inzetten van ervaringsdeskundigheid in de breedst mogelijke zin. Het omschrijft de belangrijkste (kern)taken en bijbehorende competenties van ervaringsdeskundigen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Op grond van […]

  • vrijdag 1 februari 2019, The Colour Kitchen Utrecht Dit congres was een activiteit van het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie. Ruim 150 ambtenaren, ondernemers, onderzoekers, theatermakers, ambassadeurs van Samen sterk zonder Stigma, ervaringsdeskundigen, hulpverleners/professionals en communicatiespecialisten kwamen bijeen. Stigmatisering van mensen met een psychische aandoening belemmert hun herstel. Het congres gaf een overzicht van de […]

  • ‘Participatie is een mensenrecht; participatie is therapie’ 22 november 2018 Congrescentrum Regardz Zwolle Sinds 14 juli 2016 is het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap in Nederland van kracht. Het is een krachtig document dat inspiratie geeft, maar ook vragen opwekt over hoe de psychiatrie zich over de volgende jaren kan ontwikkelen. […]

  • Vrijdag 12 oktober 2018 The Colour Kitchen-Zuilen Utrecht Er komt steeds meer aandacht voor suïcidepreventie, zowel binnen ggz-instellingen als daarbuiten. Hierbij is de inbreng van mensen die zelf geworsteld hebben met suïcidale gedachten van belang. In het buitenland wordt vaak samengewerkt met ervaringsdeskundigen en lotgenoten die een suïcidepoging hebben overleefd op zowel beleidsniveau als in […]

Back To Top