Skip to: Programma online NIPA-congres 2021

Kenniscentrum Phrenos website

  • 09.30 Welkom en opening Dagvoorzitter Audrey Mol, voorzitter NIPA en klinisch psycholoog Dr. Leo Kannerhuis 09.45 Zoektocht naar jezelf Maurits Beenackers, psycholoog, beleidsadviseur bij Lister en Thijs van der Rol, trainer en adviseur ervaringsdeskundigheid en inclusie Parnassia Groep (abstract) 10.15 Theorie en evidentie van zelfmanagement Jaap Trappenburg PHD, associate professor UMCU healthcare innovation UMCU (abstract) […]

  • Door NIPA-projectgroep wachttijden autisme In opdracht van de Landelijke Stuurgroep Wachttijden Het NIPA bracht een adviesrapport en bijbehorende praktische handreiking naar buiten, met kansrijke aanbevelingen voor de ggz om de lange wachttijden voor autismezorg aan te pakken. Het doel is om, in samenwerking met alle betrokken ketenpartners, de wachttijden in de ggz voor mensen met […]

  • In de GGz en verslavingszorg zijn steeds meer ervaringsdeskundigen werkzaam, in het primaire proces maar ook in staffuncties. Het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid (BCP-E) beoogt de essentie te vatten van het beroepsmatig inzetten van ervaringsdeskundigheid in de breedst mogelijke zin. Het omschrijft de belangrijkste (kern)taken en bijbehorende competenties van ervaringsdeskundigen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Op grond van […]

Back To Top