Skip to: Boekje ‘Couleur locale’: diversiteit van zelfregie en herstel in woord en beeld

Kenniscentrum Phrenos website

Boekje ‘Couleur locale’: diversiteit van zelfregie en herstel in woord en beeld

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid heeft in aanvulling op het eerder gepubliceerde rapport ‘De waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven’ (door het Instituut voor Publieke Waarden) nog een inspirerend boekje gemaakt, met als titel ‘Couleur locale’.

Het boekje toont 15 zelfregie- en herstelinitiatieven, verspreid over heel Nederland, die samen de waaier van mogelijkheden laten zien. Deze intitiatieven ontstaan wanneer mensen vanuit zelfregie samen vorm gaan geven aan herstel.

Beide publicaties laten elk vanuit hun eigen unieke invalshoek de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven zien en dragen bij aan het realiseren van een duurzame financiering. En natuurlijk hopen we met dit boekje nog meer mensen te stimuleren om dergelijke mooie initiatieven te omarmen of te starten.

De publicatie is hier te downloaden.

Back To Top