Skip to: Bestuurders Phrenos-instellingen rond de tafel

Kenniscentrum Phrenos website

Bestuurders Phrenos-instellingen rond de tafel

Op 5 oktober kwamen bestuurders van de deelnemende instellingen van Phrenos bij elkaar bij restaurant Vroeg in Bunnik. Onder het genot van een stevig ontbijt bespraken zij het thema “The future of academic psychiatry may be social”. Niels Mulder lichtte het thema namens het bestuur van Phrenos toe en onderstreepte het belang van de integratie van psychiatrie met het sociale domein.
Jaap van Weeghel presenteerde de voorlopige inzichten en resultaten van het project dat gaat over de preventie van ernstige psychische aandoeningen. Hij hield een pleidooi voor meer kennisopbouw van sociale interventies.
Jaap van Weeghel vervolgde met een presentatie over de koers van Phrenos en de samenwerkingsallianties die daarbij passen en nodig zijn. De bestuurders herkennen zich in de maatschappelijke opgave om meer herstel te bereiken. Zij ondersteunen de positionering van Phrenos tussen de (behandel)psychiatrie en het sociale domein enerzijds en tussen de partijen die kennis ontwikkelen en partijen die kennis toepassen anderzijds. Ook hechten zij belang aan kortere doorlooptijden van kennisopbouw en de inbreng van kennis door Phrenos bij het actuele maatschappelijke debat. Een actieve rol van Phrenos naar andere partijen kan ook betekenen dat zij lid kunnen worden van Phrenos.
Tot slot presenteerde Jeanne Nitsche een overzicht van de meest populaire activiteiten van Phrenos en van de besteding van de financiële middelen waaronder de contributiebedragen. Alle instellingen ontvingen een overzicht van hun deelname aan activiteiten van het kenniscentrum.
Niels Mulder bedankte alle bestuurders voor het constructieve gesprek, de samenwerking en aanwezigheid waarna de bijeenkomst met een warm applaus werd afgesloten.

Back To Top