Skip to: Begeleidingsprogramma BE-grip van start

Kenniscentrum Phrenos website

Begeleidingsprogramma BE-grip van start

Op 9 januari 2024 is het begeleidingsprogramma van BE-grip van start gegaan met een online startbijeenkomst. Maar liefst 45 projectleiders en projectbetrokkenen van regionale kenniswerkplaatsen en domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden op het gebied van zorg & veiligheid waren hierbij aanwezig.

Het begeleidingsprogramma

Het begeleidingsprogramma is het afgelopen halfjaar ontwikkeld door de consortiumleden van BE-grip. Zij deden zit op basis van kwalitatieve interviews met projectleiders van de samenwerkingsinitiatieven, landelijke stakeholders, eerdere rapportages en evaluaties en wetenschappelijke literatuur. Projectleiders werken vaak bij ggz-instellingen, de GGD, gemeente of een Zorg- en Veiligheidshuis en coördineren de samenwerkingsinitiatieven. Uitdagingen waarvoor zij zichzelf gesteld zien zijn bijvoorbeeld ‘alle betrokken partijen op een lijn krijgen’, ‘verwachtingsmanagement’ en ‘borging eigenaarschap en capaciteit’.

Het begeleidingsprogramma wordt gedurende 2024 en 2025 aangeboden en bestaat onder andere uit zeven regio-overstijgende workshops en twee reflectiebijeenkomsten waarvoor alle aangehaakte regionale projecten worden uitgenodigd. Uitdagingen zoals het managen van verschillende verwachtingen en het vinden van mogelijkheden om te borgen zullen ruimschoots aan bod komen in de workshops. Het thema van de eerste workshop is positieve impact maken.

Begeleiding op maat

In de loop van 2024 en 2025 zullen ca. vijf regio’s ook aanvullende begeleiding op maat krijgen. Dit houdt in dat zij extra begeleiding krijgen op onderwerpen waar bij hen behoefte aan is. Zo wordt bijvoorbeeld de EffectenArena (door Verwey-Jonker Instituut) aangeboden om de (on)gewenste effecten van het project in kaart te brengen, biedt het CCE begeleiding in leren rondom casuïstiek en kan Phrenos ondersteuning bieden bij de gebruikmaking van de Monitor Psychische Problematiek (MPP).  Deelnemers van een groot aantal regio’s gaven tijdens de startbijeenkomst aan dat zij hiervoor graag in aanmerking zouden willen komen.

Meer lezen over het project BE-grip

Back To Top