Skip to: Beat Victimization! winnende poster bij Psychosecongres

Kenniscentrum Phrenos website

Beat Victimization! winnende poster bij Psychosecongres

Op 22 november jl. kreeg Elise van der Stouwe uit handen van jurylid Nanette Waterhout de posterprijs in de categorie wetenschappelijke posters voor haar poster ‘Beat Victimization! Een psychomotorische weerbaarheidstherapie met kickboksoefeningen voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid:  resultaten van een RCT.’ (Elise van der Stouwe*, Bertine de Vries, André Aleman, Jooske van Busschbach, Marieke Pijnenborg). Het onderzoek is een samenwerking tussen UMCG/RUG/GGZ Drenthe

Doel van het onderzoek

Mensen met een diagnose in het psychosespectrum lopen een verhoogd risico slachtoffer te worden van geweld. Hoewel dit een grote impact kan hebben op het leven van deze patiënten, is er op dit moment geen evidence-based interventie beschikbaar om victimisatie te voorkomen.
Onderzoek heeft aangetoond dat verschillende factoren (bijv. problemen met sociale cognitie en agressieregulatie, weinig zelfvertrouwen en assertiviteit, geïnternaliseerd stigma) samenhangen met victimisatie. Om het risico op victimisatie te verlagen is een psychomotorische weerbaarheidstherapie met kickboks-oefeningen ontwikkeld, gebaseerd op de genoemde factoren:  ‘Beat Vic’. Een multicenter gerandomiseerde studie is uitgevoerd  om het effect van de Beatvic therapie in kaart te brengen.

Resultaten

Op dit moment vindt analyse van de pre- en postmetingen plaats. Uit de eerdere pilot studie (n=24) is op basis van subjectieve vragen gebleken dat deelnemers het idee hadden dat ze door de therapie minder snel slachtoffer worden, steviger in hun schoenen zijn gaan staan, zelfverzekerder en assertiever zijn geworden en meer controle over eigen emoties ervaren. Met andere woorden, dat de therapie een positief effect heeft op victimisatie en risico-factoren zoals empowerment,

 

 

Oordeel van de posterjury

De jury heeft deze poster als winnaar aangewezen vanwege:

  • de mooie vormgeving van de poster met begrijpelijke teksten, een heldere schematische weergave en uitspraken van deelnemers aan het onderzoek;
  • het aansprekende thema dat raakt aan het thema van het phrenos congres;
  • de praktijkgerichtheid van de interventie;
  • het versterken van weerbaarheid met een instrument gericht op het psychomotorische;
  • de aandacht voor factoren zoals empowerment, zelfvertrouwen en assertiviteit en het versterken hiervan. Factoren die niet alleen bijdragen aan verminderde victimisatie maar ook aan verder persoonlijk herstel.

 

De posterjury bestond uit Ronald van Gool, verpleegkundig specialist, Charlotte Smits, psychiater en Nanette Waterhout, coach/trainer met ervaringsdeskundigheid.

Back To Top