Skip to: Actieplatform ‘Herstel voor iedereen’

Kenniscentrum Phrenos website

Actieplatform ‘Herstel voor iedereen’

APHerstelvooriedereenHet platform is een initiatief van een aantal bestuurders van GGz-instellingen die in hun patiëntenpopulatie te maken hebben met een aanzienlijk aantal patiënten met ernstige psychische aandoeningen. Het denken vanuit de patiënt en het zorginhoudelijke perspectief zijn leidend in het platform.
De eerste bijeenkomst vond plaats op woensdag 20 januari 2016 in het Centraal Ketelhuis in Amersfoort. Daar is het belang van betrokkenheid van alle partijen besproken. Het actieplatform verbindt ervaringskennis, wetenschappelijke en professionele kennis. De initiatiefnemers van het actieplatform vragen zo veel mogelijk partijen actief deel te nemen om van de actieplannen een groot succes te maken.

Doel

Het platform stelt zich ten doel in 3 jaar (2016 – 2018) de ambitie van 30% meer herstel bij patiënten met ernstige psychische aandoeningen te realiseren. Deze ambitie is eerder geformuleerd in het rapport Over de brug. Die ambitie geldt binnen de organisaties van de deelnemende bestuurders, maar ook in de regio waar deze actief zijn.
Meer informatie en nieuws over het project vindt u op www.herstelvooriedereen.nl

Back To Top