Skip to: Actieplatform Herstel voor Iedereen! succesvol afgesloten: Themanetwerken worden lerende netwerken van Phrenos

Kenniscentrum Phrenos website

Actieplatform Herstel voor Iedereen! succesvol afgesloten: Themanetwerken worden lerende netwerken van Phrenos

Op 4 oktober jl. vond de Slotconferentie van het Actieplatform Herstel voor Iedereen! (HvI) plaats in de Kapel van GGZ Centraal én online. Kees Lemke, voorzitter, nam het publiek mee vanaf de start van HvI in 2017 tot nu. In het Actieplatform zijn 8 themanetwerken en een onderzoeksnetwerk ontstaan die nu als lerende netwerken bij Phrenos ondergebracht zullen worden.

De middag startte met een korte film gemaakt in 2017 over wat je overkomt als je psychische problemen krijgt, en de verbinding met je omgeving, je werk en je vrienden verliest. We moeten beter worden in herstel wordt in de film gezegd en daarvoor is het Actieplatform Herstel voor Iedereen! (HvI) gestart. Een derde meer herstel voor mensen met ernstige psychische problemen was de ambitie van de 16 ggz-instellingen die aangesloten waren.

Samenwerking

Herstel voor iedereen! is gestart door bestuurders die vanuit hun instelling actieplannen maakten om een derde meer herstel te bereiken en deze aan elkaar voorlegden. Al snel bleek dat er meerdere thema’s waren waarmee mensen uit de verschillende instellingen aan de slag wilden gaan. Hiermee werden de themanetwerken in het leven geroepen. Ook werd een onderzoeksnetwerk gestart.
Een aantal themanetwerken heeft landelijke samenwerking opgeleverd en mooie resultaten geboekt.

Nieuwe lerende netwerken

Nu het Actieplatform Herstel voor Iedereen! stopt is besloten om de mooie ontwikkelingen in de themanetwerken te behouden en voort te zetten in lerende netwerken bij Kenniscentrum Phrenos. Tijdens de Slotconferentie hielden de boegbeelden en trekkers van de nieuwe lerende netwerken pitches over het belang ervan. De netwerken staan open voor iedereen die verbonden is aan de deelnemende instellingen van Phrenos.

Lerende netwerken
1. Ervaringsdeskundigheid
2. Herstelgericht werken vanuit de triade
3. Methoden van maatschappelijk en persoonlijk herstel
4. Leefstijl en somatische gezondheid
5. Licht verstandelijke beperking en EPA
6. Herstelgerichte zorg en wonen in de wijk
7. Vroege herkenning en herdiagnostiek
8. Onderzoeksnetwerk

De komende maand zullen deze netwerken een voor een zichtbaar worden op de Phrenos website onder Lerende Netwerken. De oude website van Herstel voor Iedereen is nog even in de lucht, maar zal per 1 december afgesloten worden.

 

Back To Top