Skip to: Actie-onderzoek Radicaal vernieuwen met triadisch werken in de langdurige ggz van start!

Kenniscentrum Phrenos website

Actie-onderzoek Radicaal vernieuwen met triadisch werken in de langdurige ggz van start!

Op 15 februari vond de kick-off van het actie-onderzoek Radicaal vernieuwen met triadisch werken plaats. Deze kick-off vormde het startschot van de activiteiten van het actie-onderzoek die de komende twee jaar uitgevoerd worden. 

Radicaal vernieuwen met triadisch werken is een onderdeel van de beweging ‘Radicale vernieuwing in de langdurige ggz, van regels naar relaties’. Mensen die langdurig zorg en ondersteuning nodig hebben voor hun psychische problemen hebben veel aan een goede relatie met hun naaste(n) en hulpverlener. Als cliënten, naasten en hulpverleners samenwerken biedt dit betere kansen voor herstel. Door als netwerk aan te sluiten bij de behoeften van de cliënt kunnen er meer stappen gemaakt worden bij het hervinden van persoonlijke identiteit, perspectief en grip op het leven, verbondenheid, een plek in de maatschappij en bij een hernieuwde betekenisgeving aan de psychische klachten en levensverhaal. Zo kan de zorg voor en herstel van mensen met ernstige psychische problematieken versterkt worden.

Kick-off

Deze kick-off vormde het startschot van de activiteiten van het actie-onderzoek die de komende twee jaar uitgevoerd worden. Hier kwamen vertegenwoordigers van de deelnemende instellingen bijeen om van gedachten te wisselen over hun ideeën en verwachtingen over het actieonderzoek en triadisch werken. Dit leverde een rijk pallet aan constructieve gesprekken op, onder andere over de definitie van ‘de triade’, de ervaren spanningen tussen systeem- en leefwereld, en het belang van het betrekken van naasten, maar ook de moeilijkheden waar dit mee gepaard kan gaan. Wat in elk geval duidelijk is geworden is dat er veel van elkaars hulpvragen en ervaringen te leren is. Wij hebben veel zin in de voortzetting van deze mooie en hopelijk vruchtvolle samenwerking.

 

Back To Top