Skip to: Aantal IPS-trajecten per organisatie stijgt

Kenniscentrum Phrenos website

Aantal IPS-trajecten per organisatie stijgt

Onlangs is het landelijk rapport Resultaten IPS-trajecten landelijke werkmonitor, Kwartaal 2 2023 verschenen. Dit is het derde rapport dat voortkomt uit de Werkmonitor Hoofdzaak Werk.

De resultaten

Dit rapport over kwartaal 2 van 2023 bevat de resultaten van de IPS-trajecten van 26 van de 29 ggz-organisaties, verdeeld over 30 arbeidsmarktregio’s, die IPS aanbieden. Samengevat leverde dit de volgende gegevens op:

  • In kwartaal 2 van 2023 zijn er 3679 lopende IPS-trajecten, waarvan 949 IPS-trajecten zijn gestart en 394 IPS-trajecten zijn beëindigd.
  • Het gemiddeld aantal IPS-trajecten per organisatie is in kwartaal 2 van 2023 gestegen ten opzichte van kwartaal 1 van 2023: 142 IPS-trajecten per organisatie in kwartaal 2 ten opzichte van 123 IPS-trajecten per organisatie in kwartaal 1.
  • In kwartaal 2 van 2023 heeft 36% van de cliënten met een lopend IPS-traject een betaalde baan (duurzaam en niet duurzaam) gevonden, 32% van de cliënten met een lopend IPS-traject heeft een duurzame betaalde baan gevonden. Het percentage cliënten met betaald werk is licht gedaald en het percentage cliënten met duurzaam betaald werk is licht gestegen ten opzichte van kwartaal 1 van 2023.
  • Op moment van beëindiging van het IPS-traject hadden meer cliënten het IPS-traject beëindigd zonder werk of opleiding dan mét werk of opleiding.

Dashboard in ontwikkeling

Momenteel werken AKWA ggz en Kenniscentrum Phrenos aan een dashboard waarop de cijfers van Werkmonitor Hoofdzaak Werk toegankelijk gemaakt zullen worden. Zodra dit dashboard toegankelijk is, zullen we hierover berichten.

Resultaten IPS-trajecten landelijke werkmonitor, Kwartaal 2 2023
oktober 2023
Lars de Winter en Niels van Rhijn
Kenniscentrum Phrenos
Back To Top