Skip to: Aandacht voor boek en film van Vincent Sjoerd Swiersta

Kenniscentrum Phrenos website

Aandacht voor boek en film van Vincent Sjoerd Swiersta

15 maart 2019

De Week van de Psychiatrie is dit jaar van 25 tot en met 30 maart. Het thema is Zichtbaar?  Tijdens deze week komt de film Stemmen van Vincent online te staan op psychosenet.nl.

De film Stemmen van Vincent (Maarten Kal, 2017) gaat over Vincent Sjoerd Swierstra. Het is een portret van hoe Vincent, 12 jaar na zijn psychose, nog steeds stemmen hoort en antipsychotica moet slikken. In de film laat hij zien hoe hij op zoek gaat naar de betekenis van de stemmen. Het horen van stemmen is net als psychoses een taboe in de Westerse cultuur. Dit komt doordat beide fenomenen als stoornis worden gezien. Dit terwijl één op de tien mensen stemmen hoort en de meesten er zonder enige medicatie of begeleiding mee leven.

De magiër, memoires van een dwaas

In 2017 verscheen ook het boek De magiër, memoires van een dwaas van Vincent Sjoerd Swierstra. Het boek hangt samen met de film. Het verhaal is gebaseerd op de eigen ervaringen van Vincent. Tijdens het tweede jaar van zijn studietijd in Amsterdam belandde hij in een zware psychose. In het boek beschrijft hij hoe de psychose onschuldig begint en uitmondt in totale waanzin. Het boek is vlot geschreven en biedt een inkijk in de psychotische ervaring.

Vincent Sjoerd Swierstra is antropoloog, schrijven en muzikant. Door zijn openheid heeft hij ervaren dat er naast onwetendheid ook juist veel interesse is voor de psychostische ervaring. Veel mensen krijgen er zelf of in jun naaste omgeving mee te maken. VIncent wil er graag aan bijdragen dat dit onderwerp uit de taboesfeer komt en bespreekbaar wordt door mensen te inspireren  er op een andere manier naar te kijken.

Auteur: Vincent Sjoerd Swierstra
Uitgever: Paris Books
1e druk, ISBN 9789492179685, april 2017, 182 pagina’s

Bestellen

Back To Top