Skip to: 31 oktober Helden van de Wijk: de sprekers: Jaap van Weeghel

Kenniscentrum Phrenos website

31 oktober Helden van de Wijk: de sprekers: Jaap van Weeghel

Prof.dr. Jaap van Weeghel (directeur wetenschap bij Kenniscentrum Phrenos) spreekt tijdens het Kennisfestival Helden van de Wijk op 31 oktober over de steun die mensen met ernstige psychische aandoeningen goed kunnen gebruiken om bij hun participatiewensen.
Mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) hebben doorgaans een klein netwerk en vervullen een beperkt aantal maatschappelijke rollen. Hoewel zij dezelfde levenswensen hebben als andere burgers, kunnen zij die veel moeilijker realiseren. In het najaar van 2014 verscheen Over de brug, het landelijke plan van aanpak voor de behandeling en ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA), waarin de ambitie is geformuleerd om deze mensen hun huidige achterstanden in gezondheid en participatie ten opzichte van de algemene bevolking te laten inlopen. Dat vraagt om een proactieve agenda.
Daartoe behoren ook inspanningen om mensen die tot de doelgroep behoren die nog niet, of niet meer in zorg zijn, toe te leiden naar de behandeling en ondersteuning die zij nodig hebben. Hoe kan deze ambitie worden waargemaakt? Welke bewezen effectieve  of veelbelovende interventies kunnen daarvoor worden ingezet? En wat kunnen de diverse betrokkenen (cliënt zelf, informele  ondersteuners, sociaal wijkteam, F-ACT, ambulante (woon)begeleiders) hieraan met elkaar bijdragen?
 
 
 

Back To Top