Skip to: 20 miljoen euro beschikbaar voor begeleiding naar werk van mensen met psychische aandoening

Kenniscentrum Phrenos website

20 miljoen euro beschikbaar voor begeleiding naar werk van mensen met psychische aandoening

20 oktober 2016
UWV stelt voor de komende 5 jaar een onderzoeksubsidie van 20 miljoen euro beschikbaar voor Individuele Plaatsing en Steun-trajecten (IPS). IPS is een methodiek die ggz-instellingen inzetten voor mensen met ernstige psychische aandoeningen die graag willen werken. Zij worden met de IPS-methodiek bemiddeld naar en ondersteund bij het behoud van betaald werk. UWV subsidieert vanaf 1 januari 2017 jaarlijks 500 IPS-trajecten voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV.
De inzet van IPS-trajecten is bewezen effectief als het gaat om het duurzaam plaatsen van mensen met psychische aandoeningen. UWV wil onderzoeken op welke wijze deze aanpak structureel kan worden gefinancierd. Daarvoor is meer kennis nodig over de activiteiten die binnen een IPS-traject worden uitgevoerd.  Door onderzoek een onderdeel te maken van de IPS-subsidie gaat UWV deze kennis nu verzamelen.
Dat UWV IPS-trajecten gaat subsidiëren komt voort uit het convenant dat UWV en GGZ Nederland in 2012 sloten. Het doel van dit convenant is de arbeidsparticipatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen te bevorderen. Het aantal mensen met een psychische aandoening in een uitkeringssituatie neemt namelijk toe en onderzoek wijst uit dat werk de psychische gezondheid en het herstel bevordert. Ggz-instellingen kunnen elk half jaar subsidie aanvragen.

 Meer informatie

Onderzoeksubsidieregeling Individuele Plaatsing en Steun
 

Back To Top