Skip to: Workshops van Phrenos op het Caring Community Festival

Kenniscentrum Phrenos website

Workshops van Phrenos op het Caring Community Festival

In heel Nederland groeit het besef dat we de ondersteuning voor mensen met psychische kwetsbaarheid anders aan moeten pakken. Er zijn veel inspirerende voorbeelden. Die gaan we bij elkaar brengen en delen! We zetten hierbij vol in op verbinding tussen ggz en gemeenten. Herstel vraagt immers om een zorgzame gemeenschap en verbinding met de mensen om je heen.

Tijdens het festival doe je online kennis op over zelfregiecentra, oplossingen in de wijk, handreikingen rondom bekostiging, kunst en muziekprojecten. Je doet inspiratie op via debat en herstelverhalen en leert hoe je vanuit gezondheidsbeleid en regionaal preventie-akkoord een bijdrage kan leveren. Er is daarnaast ruimte om met elkaar af te spreken – mensen door het hele land te ontmoeten in een digitaal plein.

Tijdens het Caring Community Festival (24 t/m 26 maart 2021) organiseert Phrenos (o.a. met de Nederlandse ggz en VNG) op woensdag 24 maart drie workshops:

 13-14 uur

Workshop 1: Samen over de Brug: verbinding tussen zorg en wonen

Sprekers:  Louise Olij, Liesbeth van Gent en sprekers vanuit Beschermd Wonen

15-16 uur

Workshop 2: Samen over de Brug: Verbinding sociaal domein en ggz

Sprekers: Ico Kloppenbrug, Chrisje Couwenbergh, en sprekers vanuit sociaal domein

Toelichting:

Hoe kunnen we meer herstel en maatschappelijke inclusie realiseren voor mensen met ernstige psychische aandoeningen? In deze workshop zullen we een toelichting geven op de netwerksamenwerking “Samen over de brug”, een vervolg op “Over de Brug” uit 2014, waarin wordt samen gewerkt aan deze vraag. En wij vragen u ook om mee te denken. Samen Over de Brug wil de veelheid van initiatieven op dit terrein zichtbaar maken, verbinden, en versterken. Zo kunnen we in gezamenlijkheid werken aan dezelfde missie en meer bereiken.

In deze workshops zullen voorbeelden van regionale netwerksamenwerking worden gedeeld op het gebied van wonen en zorg en de verbinding worden gelegd met de landelijke actieagenda wonen (landelijke netwerk) (workshop 1) en op het gebied ggz en sociaal domein (workshop 2).

19-20 uur

Workshop 3: Zelfhulp en begeleiding bij het vinden van werk: WRAP en IPS- 2 methoden die elkaar kunnen versterken

Sprekers: Josephine Tukker (Enik recovery college), Dienke Boertien (Phrenos), Erik de Kruijff (jobcoach Astare), Cris Bergmans (Phrenos)

Toelichting:

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een methodiek om mensen met een (ernstige) psychische aandoening te helpen bij het verkrijgen en behouden van betaalde baan. Bij IPS wordt niemand van deelname uitgesloten (zero exclusion) en is de werkwens van de deelnemer het uitgangspunt. Een IPS-trajectbegeleider helpt met werk zoeken, vinden en behouden van werk (bv. door overleg met de werkgever als dat gewenst is).
Wellness Recovery Action Plan (WRAP) is een zelfhulpmethode om herstel van welbevinden te ondersteunen. WRAP wordt aangeboden door twee geschoolde WRAP Facilitators in doorgaans acht groepsbijeenkomsten van 2,5 uur. Met een focus op ‘wat doet mij goed?’ ontwikkelt de deelnemer een eigen WRAP. Op basis van een aantal sleutelbegrippen verzamelt hij/zij gereedschap dat ingezet kan worden op dagelijkse basis maar ook als het wat minder goed gaat, wat je dan zelf kan doen en/of welke hulp van wie nodig is. WRAP is niet gebonden aan diagnoses en kan door iedereen worden benut die meer grip wil hebben op het eigen welbevinden of om specifieke thema’s aan te pakken: werk, gezondheid, relaties, etc.
In deze workshop worden beide methoden geïllustreerd en ook hoe ze elkaar kunnen versterken. Op basis van de ervaringen van directbetrokkenen (uitvoerders en deelnemers) zullen we stilstaan hoe deze methodes in het Sociaal Domein (kunnen) worden ingezet en wat het mensen kan bieden in hun dagelijks leven.

Het Festival is online, deelname is gratis.

Aanmelden

https://caringcommunity.nu/

Back To Top