Skip to: Wisselingen in bestuur Phrenos

Kenniscentrum Phrenos website

Wisselingen in bestuur Phrenos

Per 1 januari hebben we van twee leden van het bestuur van Phrenos afscheid moeten nemen. Hun termijn zat ruimschoots erop. José Manshanden (directeur GGD / directeur Publieke Gezondheid van de GGD Amsterdam) heeft 8 jaar Phrenos onder meer als penningmeester ondersteund. Wij zijn haar daarvoor zeer dankbaar. Haar plek wordt ingenomen door Annemarie Stokman. Ook danken wij Peter van Zuidam (zorginhoudelijk adviseur GGZ Zilveren Kruis) voor het vele werk dat hij sinds medio 2016 verricht heeft als bestuurslid van Phrenos. In zijn plaats komt nu Guus van Bork het bestuur versterken. De nieuwe bestuursleden stellen zichzelf hieronder voor.

Annemarie Stokman

Mijn naam is Annemarie Stokman en maak graag gebruik van de gelegenheid om mij voor te stellen. Ik heb ontzettend veel zin om toe te treden tot het bestuur van Phrenos en ben erg vereerd dat ik José Manshanden mag opvolgen.
Ik ben op dit moment werkzaam bij de gemeente Amsterdam als Manager Zorg. Ik heb daarin onder andere de verantwoordelijkheid voor politieke en bestuurlijke advisering van het college met betrekking tot de zorgportefeuille. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, waar bijvoorbeeld de buurtteams, dagbesteding, ambulante ondersteuning en hulp bij huishouden onder vallen.
In 2016 heb ik vanuit de Zorgsector de overstap gemaakt naar het gemeentelijk domein. Ik ben opgeleid als verpleegkundige, maar heb al snel de overstap gemaakt naar het management. Voordat ik bij de gemeente ging werken, was ik werkzaam bij Revalidatiecentrum Reade in Amsterdam. Vanuit de revalidatie heb ik veel affiniteit met herstel en participatie.
Als gemeente zijn we nauw betrokken bij alle ontwikkelingen op het gebied van de ggz. We werken hierin nauw samen met de aanbieders en de zorgverzekeraar. Als bestuurslid van Phrenos hoop ik enerzijds door mijn netwerk en gemeentelijke ervaring een bijdrage te kunnen leveren aan de ambities van Phrenos. Anderzijds hoop ik ook kennis op te doen, die ik kan inzetten bij de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid op het gebied van ggz.

Guus van Bork stelt zich voor

Ik ben trots dat ik namens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in het bestuur van Phrenos zitting mag nemen. Bij ZN draag ik bij aan strategische ontwikkelingen: hoe maken we de omslag van ziek en zorgen naar gezond en geluk? Hoe maken we samenwerking tussen aanbieders (en financiers!) makkelijker, zodat cliënten sneller betere zorg krijgen die écht bijdraagt aan maatschappelijk herstel?

Dat doe ik door overzicht te creëren en helder te krijgen waar we heen willen. Ik maak complexiteit simpel. En ik ben een echte netwerker: ik overtuig met inhoudelijke argumenten, niet op basis van hiërarchie of macht. Alleen dan ontstaat er draagvlak voor duurzame verandering.

Als bestuurslid van Phrenos wil ik helpen om de transitie naar werken aan maatschappelijk herstel te versnellen. Dat vraagt vertrouwen, ruimte én lef. Geen makkelijke opgave, dus laten we snel aan de slag gaan!

Back To Top