Skip to: Werkgevers gezocht voor het project: Een Maatschappij die Werkt

Kenniscentrum Phrenos website

Werkgevers gezocht voor het project: Een Maatschappij die Werkt

Kenniscentrum Phrenos zoekt werkgevers die hun kennis willen delen over werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Voor het project ‘Een Maatschappij die Werkt’ onderzoekt Kenniscentrum Phrenos samen met Amsterdam UMC locatie VUMC en Meetellen Amsterdam wat de impact is van een maatschappelijke crisis (zoals bv de coronacrisis) op de arbeidsparticipatie bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Op basis van deze opgehaalde informatie willen we producten ontwikkelen die professionals, beleidsmedewerkers en werkgevers handvatten biedt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijvend maatschappelijk te laten participeren, ook wanneer er krapte is op de arbeidsmarkt.

In het groepsinterview gaan we in op de resultaten van de individuele interviews die al met werkgevers hebben plaatsgevonden, vragen we werkgevers om input op de resultaten (wat mist er nog en wat is er nodig) en peilen we de behoeften wat hen helpt en welke producten er wenselijk zijn om hen hierbij te ondersteunen.

We nodigen werkgevers graag uit om hierover mee te denken op één van de volgende momenten:
1. Woensdag 30 november tussen 10:00 en 12:00 uur
2. Woensdag 7 december tussen 10:00 en 12:00 uur
3. Maandag 12 december tussen 14:00 en 16:00 uur

De groepsinterviews vinden online plaats.

Deelnemen of meer informatie? Neem dan contact op met Lars de Winter via: Lwinter@kcphrenos.nl.

Back To Top