Skip to: VR-interventie helpt sollicitatie-vaardigheden van volwassenen met ASS te verbeteren

Kenniscentrum Phrenos website

VR-interventie helpt sollicitatie-vaardigheden van volwassenen met ASS te verbeteren

Van de Amerikanen met een beperking heeft 20% regulier betaald werk, terwijl van de mensen zonder beperking 70% werk heeft. Personen met ASS met communicatieproblemen komen vaak in de laagst betaalde banen terecht. Een veelbelovende VR-interventie maakt nu toegang tot betere banen mogelijk.

In dit quasi-experimentele Amerikaanse onderzoek wordt verslag gedaan van de effectiviteit van een met behulp van virtual reality (VR)-technieken ontwikkelde interactieve interventie, de Virtual Interactive training Agent (ViTA), die tot doel heeft betere sollicitatiegesprekken te leren voeren. In het ViTA-programma zijn verschillende scripts verwerkt. De deelnemer voert een interactief sollicitatiegesprek met een virtuele interviewer, die zichtbaar op een scherm verschijnt en reageert op de antwoorden van de deelnemer. Van de deelnemers (N=153; gemiddelde leeftijd 22 jaar) had 65% een ASS en 40% een intellectuele beperking. Iedere deelnemer kreeg vier ViTA interview sessies over een periode van 22 weken.

Voor en na de interventie werden de volgende meetinstrumenten afgenomen: de Marino Interview Assessment Scale (MIAS), die in kaart brengt welke strategieën de sollicitant gebruikt, en de VITA-DMF Self-Efficacy scale, met de subschalen sterkte, carrière-besluiten en algemeen, die de zelfeffectiviteit meet. Beide instrumenten zijn door de onderzoekers zelf in het kader van het ViTA-project ontwikkeld. De analyses werden o.a. met behulp van lineaire regressie analyses gedaan.

Na de interventie waren de MIAS scores hoger dan ervoor. De gemiddelde scores voor zelfeffectiviteit waren met 0.31 punt (p=0.002) toegenomen. Op alle drie de sub-schalen van de VITA-DMF Self-Efficacy scale was een significante toename. De ViTA-interventie is bruikbaar en een potentieel effectief hulpmiddel om sollicitatievaardigheden van volwassenen met ASS te verbeteren.

Burke SL, Li T, Grudzien A, Garcia S. (2020). Brief Report: Improving Employment Interview Self-efficacy Among Adults with Autism and Other Developmental Disabilities Using Virtual Interactive Training Agents (ViTA). J Autism Dev Disord. 2020 Jul 8. Online ahead of print.

Het artikel is in PubMed tegen betaling in z’n geheel te lezen.

Afbeelding van Wren Handman via Pixabay

Back To Top