Skip to: Vervolg op bijeenkomst Radicale vernieuwing langdurige ggz

Kenniscentrum Phrenos website

Vervolg op bijeenkomst Radicale vernieuwing langdurige ggz

Eerder verwezen we naar een verslag van een bijeenkomst over de vernieuwing van de landurige ggz (lggz) op 16 januari 2020. Aanleiding was de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) die vanaf 2021 van kracht wordt. Inmiddels is er door LOC Waardevolle Zorg een webpagina gemaakt waarop een uitgebreid verslag te lezen valt, met daarin stappen voor een vervolg. Op deze pagina staat tevens een oproep voor hen die aan het vervolg willen meewerken. Zij kunnen contact opnemen met Ruben Zelissen (LOC, r.zelissen@loc.nl) of Dorothé van Slooten (Phrenos, DSlooten@kcphrenos.nl).

Naar radicalevernieuwing.nl

Back To Top