Skip to: Verbeteren mensen met een psychose in hun persoonlijk herstel en kwaliteit van leven?

Kenniscentrum Phrenos website

Verbeteren mensen met een psychose in hun persoonlijk herstel en kwaliteit van leven?

In hoeverre verbeteren mensen met een psychose in hun persoonlijk herstel en kwaliteit van leven? Kenniscentrum Phrenos heeft, in samenwerking met Amsterdam UMC locatie AMC en UMCG, een meta-analyse gepubliceerd in Schizophrenia Bulletin over veranderingen over tijd in persoonlijk herstel en kwaliteit van leven bij mensen met een psychotische stoornis.

De belangrijkste bevindingen

  1. Er was een lichte verbetering over tijd in algemene mate van persoonlijk herstel en kwaliteit van leven.
  2. We vonden verwaarloosbare verbetering of geen verbetering over tijd bij specifieke domeinen van persoonlijk herstel volgens de CHIME-criteria: verbondenheid, hoop en optimisme, identiteit, betekenis en empowerment.
  3. Mensen die een andere diagnose dan schizofrenie hebben gehad en mensen met een jongere leeftijd verbeteren sterker op persoonlijk herstel en kwaliteit van leven. Ziekteduur heeft hier geen invloed op.
  4. Het ggz-aanbod lijkt niet altijd goed aan te sluiten op het persoonlijk herstelproces voor mensen met een psychose. De bescheiden indicaties van verbetering die we hebben gevonden, zeker vergeleken met verbetering van symptomen en maatschappelijk functioneren, wijzen op een behoefte aan zorg en ondersteuning die beter aansluit op het persoonlijk herstelproces.

Deze meta-analyse is onderdeel van een reeks meta-analyses over het beloop van een psychose. We hebben vergelijkbare meta-analyses uitgevoerd voor veranderingen over tijd in maatschappelijk functioneren en symptomen bij mensen met een psychotische stoornis.

Lees verder

Winter, L. de, Jelsma, Jentien, A., Vermeulen, M., Weeghel, J. van, Hasson-Ohayon, I., Mulder, C.L., Boonstra, N.,  Veling, W., Haan, L. de (2024). Long-term Changes in Personal Recovery and Quality of Life Among Patients With Schizophrenia Spectrum Disorders and Different Durations of Illness: A Meta-analysis. Schizophrenia Bulletin sbae045, 13 april 2024, https://doi.org/10.1093/schbul/sbae045

Nederlandstalige samenvatting

Veranderingen in persoonlijk herstel en kwaliteit van leven over tijd bij mensen met een schizofreniespectrumstoornis. Een meta-analyse
april 2024
Lars de Winter
Kenniscentrum Phrenos
Back To Top