Skip to: Van start met kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen

Kenniscentrum Phrenos website

Van start met kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen

In opdracht van VWS heeft ZonMw geld vrij gemaakt voor het ontwikkelen van een nieuw kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen. Doel hiervan is om de komende jaren ervaringsdeskundigheid in de ggz beter tot zijn recht te laten komen. De beroepsgroep is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem.

Waarom een kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigheid?

Doel is om te komen tot een kwaliteitssysteem, gericht op professionalisering en borging van de kwaliteit van het beroepsmatig inzetten van ervaringsdeskundigheid binnen de ggz. Tevens is het een kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen die in zelfregiecentra, herstelacademies, teams voor ervaringsdeskundigen, wijkteams en in andere zorgcontexten aan het werk zijn. Het resultaat is onder andere: een beroepsstandaard, een register, een kwaliteitsstandaard en landelijke leerplannen van mbo-2 tot masterniveau.

Samenwerkende organisaties

De projectuitvoering ligt in handen van het URC consortium, bestaande uit de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd), het Trimbos-instituut, Kenniscentrum Phrenos en hogeschool Windesheim. Daarnaast wordt samengewerkt met andere partijen die te maken hebben met ervaringsdeskundigheid zoals instellingen voor begeleid wonen.

Voor informatie kan contact opgenomen worden met de Vereniging van Ervaringsdeskundigen: info@vved.org

Website: www.vved.org

Back To Top