Skip to: Twee Phrenos-bestuursleden dragen het stokje over

Kenniscentrum Phrenos website

Twee Phrenos-bestuursleden dragen het stokje over

Het bestuur van Phrenos heeft met ingang van 1 januari 2023 afscheid genomen van Elsbeth de Ruijter, lid raad van bestuur van GGZ Noord-Holland-Noord. Elsbeth was Phrenos-bestuurslid vanaf 1 januari 2015 en voorzitter sinds 1 januari 2017. We zijn haar zeer erkentelijk voor haar kritische maar altijd constructieve blik en onvermoeide inzet voor ons kenniscentrum, haar onvoorwaardelijke solidariteit met onze doelgroep en haar grote kennis over de organisatie in de ggz. Veel dank!
Ook nam het bestuur per diezelfde datum afscheid van Guus van Bork, strategisch adviseur Zorgverzekeraars Nederland. In zijn hoedanigheid als penningmeester heeft hij twee jaar actief meegedacht over de inhoudelijke en financiële strategie van Phrenos. Wij zijn hem hiervoor erg dankbaar. Guus heeft zijn eerste termijn tussentijds afgebroken wegens een wisseling van functie bij ZN. Ons bestuurslid Marina Hesen neemt het penningmeesterschap tijdelijk over.

Nieuwe bestuursleden

We zijn heel blij dat we twee nieuwe bestuursleden kunnen voorstellen.
Marie-Claire Maillé neemt sinds eind vorig jaar deel aan het bestuur vanuit het Kenniscentrum GGz van Zorgverzekeraars Nederland. Zij stelt zich hier voor: “Dank voor dit warme welkom bij Phrenos. Ik werk nu anderhalf jaar bij CZ als medisch adviseur. Ik heb een achtergrond in Verplegingswetenschappen en de afgelopen 20 jaar in de ggz gewerkt als verpleegkundig specialist. Daar werkte ik met name met mensen met ernstige psychiatrische problematiek. Daarnaast werkte ik een aantal jaren in het onderwijs als docent aan de HBO-V. Daar ligt dan ook mijn persoonlijke verbinding met Phrenos; ik geloof in de kracht van kennisontwikkeling en kennisdelen in een netwerk. Waarin gezamenlijk wordt geleerd en gereflecteerd op het bewerkstelligen van meer persoonlijk herstel en het verbeteren van de maatschappelijke positie van mensen met zeer ontwrichtende ervaringen. Voor mij staan hierbij vermindering van stigma, empowerment en sociale inclusie centraal.
Ik woon en werk vanuit het zonnige zuiden, waar ik samen met mijn 3 kinderen van 4, 5 en 6 jaar en Mees de hond woon. Veel vrije tijd heb ik niet, maar we zijn graag buiten. Buiten geeft ons speelruimte, plezier en ook rust. We doen dit jaar mee met de 1000 uur buiten challenge. Dus…. Bent u al buiten geweest vandaag??? https://www.1000hoursoutside.com/.”

Elnathan Prinsen is per 1 januari 2023 als voorzitter toegetreden tot het bestuur van Phrenos. Elnathan is zorgbestuurder van Parnassia Groep. Hij is getrouwd en woont met zijn vrouw en drie kinderen in Ede. Gezien zijn gedrevenheid om de zorg voor en de positie van ggz-cliënten te verbeteren, is het niet raar dat Elnathan Prinsen niet lang hoefde nadenken toen hij gevraagd werd voor het bestuur van Phrenos. Zelf zegt hij hierover: “De missie van Phrenos om persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met ernstige en langdurige psychische aandoeningen te bevorderen, sluit naadloos aan bij mijn ambities. Ik hoop Phrenos en alle betrokkenen te kunnen helpen om samen te werken aan een samenleving waarin er meer begrip is voor mensen die ernstig psychisch ontregelen en waarin we met elkaar samenwerken om dit te voorkomen. Maar vooral ook dat participatie van mensen met psychiatrische aandoeningen in onze samenleving verbetert.”

Back To Top