Skip to: Terugkoppeling onderzoekersbijeenkomst 10 januari

Kenniscentrum Phrenos website

Terugkoppeling onderzoekersbijeenkomst 10 januari

Op 10 januari vond er weer een onderzoekersbijeenkomst vanuit het onderzoeksnetwerk herstelgerichte zorg en ondersteuning plaats. Deze keer stonden weer twee inhoudelijk onderwerpen centraal.

Het eerste onderwerp ging over het pilotonderzoek van de interventie Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT). Hier presenteerde Sarita Sanches van Phrenos de bevindingen van het onderzoek, de geleerde lessen en de mogelijkheden en knelpunten voor implementatie van NECT in de toekomst.

Het tweede onderwerp ging over de BeRK gesprekstool voor mensen die werkzaam zijn in instellingen voor beschermd en begeleid wonen en de maatschappelijke opvang. Deze gesprekstool heeft als doel om risico’s, behoeften en krachten van de cliënt in kaart te brengen. Myrthe Bredenoort van Tranzo presenteerde de eerste resultaten van deze gesprekstool die ze in haar pilotonderzoek heeft opgehaald.

Je kan het verslag van deze bijeenkomst hier vinden. Op deze webpagina staan ook alle andere verslagen en presentaties van eerdere onderwerpen uit de onderzoekersbijeenkomsten.

Back To Top