Skip to: Teams gezocht voor deelname aan doorbraakproject LVB

Kenniscentrum Phrenos website

Teams gezocht voor deelname aan doorbraakproject LVB

Begin 2024 starten Kenniscentrum Phrenos en VGGNet met het Doorbraakproject LVB. Er zijn al vier ggz-organisaties die in dit project meedoen, maar er is nog ruimte voor enkele andere organisaties die ook willen profiteren van het doorbraakproject, om zo de zorg die zij leveren bestendig te maken voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid (ZB).

Waarom dit doorbraakproject?

Uit recent onderzoek blijkt dat 40% van de patiënten in zorg bij de specialistische ggz een aanwijzing heeft voor functioneren op het niveau van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid (ZB). Doordat LVB en ZB in de psychiatrie onvoldoende herkend worden en er handelingsverlegenheid bestaat bij behandelaren, is het risico groot op onjuiste diagnostiek en niet-effectieve behandeling (Nieuwenhuis, 2022). Dit staat het herstel van cliënten in de weg, doet de zorgvraag toenemen, vergroot de kans op chroniciteit en het risico op lange wachtlijsten in de zorg.

Vanuit onderzoek (Smits et al, 2019) is bekend dat patiënten met ZB goed kunnen profiteren van het reguliere FACT-behandelaanbod, mits het tempo wordt aangepast en eenvoudige taal wordt gebruikt. De groep met LVB blijkt niet voldoende te kunnen profiteren van reguliere FACT-zorg. Om deze redenen is het nodig om de zorg binnen de reguliere specialistische ggz -bestendig te maken voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid (ZB). Dit willen we doen door het organiseren van een doorbraakproject.

De doorbraakmethode

De doorbraakmethode is een methode om de implementatie van bewezen interventies en voorbeelden van goede zorg in de praktijk in te voeren (Splunteren et al, 2003). Doorbraakprojecten zijn projecten waarin teams van hulpverleners in een tijdelijk samenwerkingsverband in korte tijd, concrete verbeteringen realiseren door implementatie van bestaande kennis (oa uit richtlijnen), goede voorbeelden (best-practices) en eigen ideeën.

Dit Doorbraakproject is gericht op:

  1. het invoeren van screening, diagnostiek van ZB/LVB en het bieden van passende behandeling;
  2. bieden van begeleiding bij de implementatie en monitoring van proces en opbrengsten;
  3. verspreiding van de resultaten t.b.v. de landelijke implementatie.

Meer informatie

Voel je ervoor om met jouw team deel te nemen aan dit doorbraakproject of wil je meer informatie over wat deelname inhoudt? Neem dan contact op met Daniëlle van Duin (dduin@kcphrenos.nl) of Jeanet Nieuwenhuis (j.nieuwenhuis@ggnet.nl)

 

Foto: engin akyurt on Unsplash
Back To Top