Skip to: Studies over psychische effecten van COVID-19

Kenniscentrum Phrenos website

Studies over psychische effecten van COVID-19

Zowel in de Lancet als in de JAMA verschenen artikelen die interessant zijn voor mensen die te maken hebben de zorg voor patiënten met COVID-19. Het blijkt dat we aandacht moeten hebben voor psychische ondersteuning voor zorgpersoneel en mensen die in quarantaine moeten.

Mentale ondersteuning voor COVID-19-hulpverleners

Onlangs verscheen een Chinese studie onder medisch en verplegend personeel in Chinese ziekenhuizen waar COVID-19 patiënten behandeld worden. 1257 personen vulden verschillende vragenlijsten in om de mate van depressie, angst, slapeloosheid en verdriet te meten. Een aanzienlijk aantal deelnemers aan het onderzoek scoorde hoog op de verschillende lijsten. Dit betekent dat mensen die nu in de zorg voor mensen met COVID-19 werken een grotere kans hebben op psychische aandoeningen. Het ligt voor de hand dat deze groep extra psychische ondersteuning nodig heeft.
Jianbo Lai, Simeng, YingWang, Zhongxiang Cai, Jianbo Hu, NingWei, JiangWu, Hui Du, Tingting Chen, Ruiting Li, Huawei Tan, Lijun Kang, Lihua Yao, Manli Huang, HuafenWang, BD; GaohuaWang, Zhongchun Liu, Shaohua Hu. Factors associated with mental health outcomes among health careworkers exposed to coronavirus disease 2019.
JAMA Network Open. 2020;3(3):e203976. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.3976

Psychologische effecten van quarantaine

Ook is een review verschenen in de Lancet over psychologische effecten van quarantaine. De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van de Department of Psychological Medicine, King’s College London, London, UK
In deze review bleek dat quarantaine langdurige negatieve psychische gevolgen kan hebben zoals stress, depressie en slapeloosheid. Deze gevolgen kunnen worden voorkomen als mensen in quarantaine goed geïnformeerd worden over waarom zij afgezonderd worden en hoe lang het gaat duren. Ook moet duidelijk zijn dat ze toegang hebben tot eten, drinken en medische zorg als zij dat nodig hebben. Verder zijn nuttige bezigheden, open communicatie en het gevoel dat je er goed aan doet om je af te zonderen van belang.
Samantha K Brooks, Rebecca K Webster, Louise E Smith, Lisa Woodland, Simon Wessely, Neil Greenberg, Gideon James Rubin. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. Lancet 2020; 395: 912–20. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8

Back To Top