Skip to: Stress en stigma vanwege COVID-19

Kenniscentrum Phrenos website

Stress en stigma vanwege COVID-19

Richtlijn GGZ en Corona

Het is een geheel nieuwe ervaring voor ons allemaal. Ook in de ggz zijn de gevolgen voelbaar voor zowel cliënten als hulpverleners. Om hen duidelijkheid te bieden  heeft de geestelijke gezondheidszorg een eigen richtlijn GGZ en Corona opgesteld in aanvulling op de algemene RIVM-richtlijnen. Deze richtlijnen worden steeds naar nieuwe inzichten aangepast.
Naar de richtlijn GGZ en Corona

 

Omgaan met stress door het coronavirus (COVID-19)

Het Maastricht UMC+ heeft een folder uitgebracht met informatie over hoe je met stress kunt omgaan in deze periode. Het coronavirus zorgt voor veel onzekerheid, omdat niet duidelijk is hoe we onszelf en onze naasten kunnen beschermen.

Sommige mensen zijn kwetsbaarder voor stress dan anderen. Vooral mensen die last hebben van psychische problemen zoals een angststoornis of depressie. Voor deze mensen is het extra belangrijk om signalen van stress te herkennen.
In de folder worden tips gegeven over het omgaan met anderen, tips om zelf met stress om te gaan, tips om jezelf sterker te voelen en tips voor een goede slaaphygiëne.

Download de folder

 

Uitzending van de WHO

De WHO heeft een gesprek op social media gezet met Aiyisha Malik, een expert op het gebied van COVID-19. In dit gesprek gaat zij in op stress die kan ontstaan als mensen veel verschillende nieuwsbronnen raadplegen en daardoor veel verschillende berichten over COVID-19 ontvangen.

Stigma
Ook gaat zij in op het stigma en de discriminatie die momenteel heersen. Ze adviseert om COVID-19 in gesprekken en teksten niet in verband te brengen met specifieke geografische gebieden en volkeren, omdat het virus zelf geen grenzen trekt. Zij adviseert ook om mensen niet te identificeren met COVID-19, door hen bijvoorbeeld niet een COVID-geval te noemen, maar aan te duiden als een persoon die COVID-19 heeft.
Vervolgens beantwoordt Aiyisha Malik een aantal vragen van kijkers.

Dit is een interessante uitzending voor iedereen die publiceert over dit onderwerp. Bekijk de uitzending
Andere informatie van de WHO over COVID-19 is te vinden op:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 

GGZ Nederland

Op de website is van GGZ Nederland is een speciale themapagina aangemaakt met actuele informatie over het coronavirus en de zorg. Hier vindt u ook arbeidsrechtelijke informatie, handreikingen en protocollen.

 

>>Lees ook:

Studies over psychische effecten van COVID-19

 

Back To Top