Skip to: Stigma op de werkvloer

Kenniscentrum Phrenos website

Stigma op de werkvloer

Op 21 november 2019 vindt in Zeist een leerbijeenkomst Samenwerking GGZ en W&I plaats. De middag wordt geopend door staatssecretaris van SZW Tamara van Ark en staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis. Daarna spreekt Evelien Brouwers, hoogleraar psychische gezondheid en duurzame in arbeid en senior onderzoek Tranzo (Tilburg University) over stigma op de werkvloer. De middag besluit met een workshopronde.

De samenwerking tussen GGZ en W&I is jong. Eind 2017 maakten 31 van de 35 arbeidsmarktregio’s gebruik van financiële impulsregeling die SZW beschikbaar stelde.We leren dus nog steeds van en met elkaar. Zowel regionaal als landelijk.
Om deze beweging nog een extra duw in de rug te geven en de ontstane samenwerking in regio’s te borgen, hebben de ministeries van SZW en VWS in de zomer van 2019 een aanvullende impuls beschikbaar gesteld: 1 miljoen Euro. Dit komt neer op Euro 30.000 voor elke regio die hiervan gebruik maakt. En dat hebben alle 31 regio’s gedaan.
Doel van de leerbijeenkomst is professionals op inspirerende wijze met elkaar in contact te brengen en kennis met elkaar te delen zodat werken werkt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Uit onderzoek en ervaringen uit de arbeidsmarktregio’s blijkt dat stigma een grote belemmering vormt om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk te helpen én te houden. Dit stigma speelt zowel bij de professionals van GGZ als UWV en gemeenten. Het programma van de dag is er dan ook op gericht om het stigma bij professionals te verminderen, zoveel mogelijk concrete handvatten te bieden in de samenwerking met elkaar bij de toeleiding naar werk van mensen met een psychische kwetsbaarheid en het netwerk van professionals te vergroten dat arbeid als medicijn top of mind heeft.

Datum: 21 november 2019
Tijd: 12.00- 17.00
Locatie: Hotel Theater Figi in Zeist, Het Rond 2, 3701 HS Zeist

Meer informatie en aanmelden

Back To Top