Skip to: Start ontwikkeling Regionale Quickscan zorg en sociaal domein bij complexe ggz-problematiek

Kenniscentrum Phrenos website

Start ontwikkeling Regionale Quickscan zorg en sociaal domein bij complexe ggz-problematiek

In december zijn we gestart met de ontwikkeling van de Regionale Quickscan zorg en sociaal domein bij complexe ggz-problematiek. Het doel is een instrument (quickscan) dat door regio’s gebruikt kan worden om de samenhang en kwaliteit van zorg voor mensen met complexe ggz-problematiek optimaal vorm te geven.
Dit door ZonMw gefinancierde project draagt bij aan de implementatie van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. De regionale Quickscan is een initiatief van Kenniscentrum Phrenos, Mind, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland.

Cliëntenperspectief

In dit project vormt het cliëntperspectief de basis. Vandaaruit gaan we in een vijftal regio’s onderzoeken hoe de lokale en regionale samenwerking en continuïteit van zorg en ondersteuning het beste vorm kunnen krijgen. Door het cliëntperspectief steeds in ogenschouw te houden willen we direct bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met complexe ggz-problematiek.

Meedoen in het onderzoek?

Heeft u interesse of wilt u meer weten over dit traject? Er is nog ruimte voor regio’s om hierin te participeren.

Infosheet en contact

Voor geïnteresseerden is een infosheet voorhanden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider Christine Kuiper (ckuiper@kcphrenos.nl).

Back To Top