Skip to: Product FLASHES – autismeproducten 2022

Kenniscentrum Phrenos website

  • Tijdens het NIPA-najaarscongres toonden wij een aantal geselecteerde Product FLASHES; een paar korte filmpjes waarin aansprekende, praktische autismeproducten worden gepitcht: PRODUCT Beschrijving Filmpje ZEEF-methodiek Om meer te leren over de eigen executieve functies en verdere ontwikkelingsmogelijkheden te ontdekken is de ZEEF-methodiek ontwikkeld door Hogeschool Leiden en professionals uit de ggz-praktijk. ZEEF staat voor zelfregulatie en […]

  • Praktijkproduct: GGz Breburg Animatiefilm herstelproces in triade In het project ‘Herstellen van én in de triade’ is er onderzoek gedaan naar wat de ervaringen en behoeften zijn rond samenwerking van zorgverleners, cliënten en hun naasten in de langdurige ggz en welke instrumenten ingezet kunnen worden om deze samenwerking te verbeteren. Dit alles met als doel […]

Back To Top