Skip to: WRAP – In-company WRAP Facilitator training

Kenniscentrum Phrenos website

WRAP – In-company WRAP Facilitator training

Voor wie?

Voor iedereen die WRAP Facilitator wil worden en samen met de organisatie WRAP beschikbaar wil maken.

Voorwaarden voor deelname

  • De organisatie vraagt de training aan
  • Stelt WRAP facilitators in de gelegenheid WRAP groepen modelgetrouw aan te bieden.
  • Stelt WRAP facilitators in de gelegenheid intervisie te volgen.
  • Ondersteunt de beschikbaarheid van WRAP met implementatieplan
  • Deelnemers hebben (aantoonbaar) een certificaat voor de WRAP training en hebben zich hun WRAP in het dagelijks leven eigen gemaakt.

Inhoud

1. Voorbereidingsbijeenkomst online van 1,5 uur: voor aanstaande facilitators ter voorbereiding op de Facilitatortraining

2. Facilitatortraining: 5 dagen van 8 uur begeleid door twee Advanced level WRAP facilitators. Per dag staat één praktijkoefening centraal. Daaromheen is een aantal modules ter verdieping, reflectie en uitwisseling. Deelnemers stellen na afloop van de training een mentorplan op.

Studiemateriaal

Handboek voor WRAP Facilitators, (Kenmiscentrum Phrenos is licentiehouder Nederlandse vertaling)
Bij de prijs inbegrepen

Studiebelasting

Buiten de training zelf ca. twee uur voor het maken van een mentorplan.

Doorlooptijd

Ca drie maanden: twee maanden tussen de voorbereidingsbijeenkomst en de training plus een maand na de training om het mentorplan op te stellen

Leeruitkomsten

  • Deelnemers zijn WRAP facilitator en kunnen WRAP modelgetrouw aanbieden, een gelijkwaardige uitwisseling van ervaringskennis faciliteren en vanuit de ethische waarden op hun eigen rol reflecteren.
  • Deelnemers kunnen de implementatie van WRAP binnen hun organisatie ondersteunen.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat voor WRAP Facilitator. Het certificaat WRAP Facilitator is twee jaar geldig. Een driedaagse refresher verlengt het certificaat opnieuw met twee jaar.

Trainers

De training wordt gegeven door twee Advanced Level WRAP-facilitators

Data en tijd

In overleg

Locatie

De organisatie is verantwoordelijk voor een locatie.

Kosten

De kosten zijn inclusief studiemateriaal.
€ 9.959,- voor deelnemende organisaties van Kenniscentrum Phrenos
€ 12.448,- voor overigen

Belangstelling?

U kunt contact opnemen met Dienke Boertien dboertien@kcphrenos.nl

Back To Top