Skip to: Webinar Regiobeeld Psychische Problematiek

Kenniscentrum Phrenos website

Webinar Regiobeeld Psychische Problematiek

Donderdag 23 mei van 12:00 tot 12:45

Het Regiobeeld Psychische Problematiek brengt informatie bij elkaar over sociale factoren, regionale context en het gebruik van verschillende vormen van zorg en ondersteuning rondom psychische problematiek. Daarvoor worden diverse bronnen gebruikt, zoals het CBS, Zorginstituut Nederland, Gezondheidsmonitor (GGD’en / CBS / RIVM), Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein en Politiedata. Hierdoor biedt het RPP steeds een actueel beeld voor regionale samenwerkingsverbanden. Zo is het Regiobeeld bijvoorbeeld te gebruiken in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) voor het uitwerken en verdiepen van regiobeelden en regioplannen.

Ondersteuning

Voor het op de juiste manier interpreteren van data is het belangrijk deze aan te vullen met ervaringen vanuit de praktijk. Om dat op een goede manier te doen is een verandertheorie en een gebruikersgids ontwikkeld die het proces om te komen tot onderbouwd beleid ondersteunt. Op de ondersteunende Kennispagina Psychische Problematiek kunt u meer informatie vinden.

Webinar

Als ondersteuning worden vanuit Regiobeeld webinars aangeboden.
Het eerste webinar vindt plaats op donderdag 23 mei van 12:00 tot 12:45.

U maakt kennis met de mensen achter het Regiobeeld Psychische Problematiek en er is ruimte voor vragen.

Gastsprekers zijn Karin Lemmens (KPMG Healthcare), Floortje Scheepers (UMC Utrecht en Kenniscentrum Phrenos), Gijs Hutten (KPMG Healthcare) en Maroun Nader (Kenniscentrum Phrenos). Bent u erbij?

U kunt zich aanmelden via dit formulier.

 

Back To Top