Skip to: Vakmanschap in de praktijk (deelsessies I)

Kenniscentrum Phrenos website

Vakmanschap in de praktijk (deelsessies I)

Deelsessies I van de Phrenos Werkconferentie op 6 maart 2024 waarin we ons gaan verdiepen in vakmanschap aan de hand van voorbeelden, verhalen en reflecties door en voor de praktijk.

1. Community of Practice; Samen leren van en toepassen in de praktijk

Hoe verduurzaam je de kwaliteit van de toeleiding naar werk van werkzoekenden met psychische problemen? In deze sessie nemen een gemeentelijke re-integratie professional, een IPS-trajectbegeleider en een IRB-begeleider (Individuele Rehabilitatie Benadering) je mee in hun dagelijkse praktijk. Aan de orde komt hoe de verschillende professionals de re-integratie van werkzoekenden met psychische problemen benaderen, wat specifiek is aan hun vakmanschap en hoe zij van daaruit IPS en andere methodieken verder brengen.

Door: Dorien Verhoeven, medewerker Participatie en rehabilitatie bij Kenniscentrum Phrenos, samen met Carina Vegter, IPS- trajectbegeleider en IRB-begeleider (GGZ Drenthe), Nynke van Angeren en Anne Ettema, re-integratiecoaches van de gemeente Amersfoort, en Jeroen Ooms, IPS-trajectbegeleider van GGZ Centraal.

 2. LVB in de GGZ – aansluiten bij mogelijkheden van patiënten

Maar liefst 40% van de mensen in de S-GGZ behoort tot de licht verstandelijk beperkte / zwakbegaafde doelgroep. Maar de zorg en behandeling zijn hier nog niet voldoende op toegerust. In deze sessie gaan we in gesprek met een ervaringsdeskundige over de vraag waar men tegenaan loopt in de behandeling. Welke elementen in de behandeling kun je hierop aanpassen? Deze sessie geeft handvatten voor een passende behandeling in de S-GGZ voor mensen met een LVB of ZB. Er is ruimte voor interactie en vragen.

Door: Daniëlle van Duin, medewerker Goede zorg, Kenniscentrum Phrenos, samen met Jeanet Nieuwenhuis, Psychiater, PhD en senior onderzoeker VGGNet en lid van het Phrenos lerend netwerk LVB in de GGZ en een ervaringsdeskundige op het gebied van LVB.

3. Harmonie in polyfonie: ruimte voor ervaringskennis

De druk om doelen te behalen heeft effect op het welbevinden van cliënt en hulpverlener. In tweetallen wisselen we ervaringen uit van schuring (inner polyfonie) en hoe je die kan benutten. Deze sessie geeft je inzicht in het begrip ervaringskennis en hoe je door ruimte voor polyfonie te maken bijdraagt aan meer welbevinden en vakmanschap.

Door: Dienke Boertien, medewerker Herstelondersteuning en ervaringsdeskundigheid samen met Evelien Hulshof en Hanneke Schuurmans van GGZ Oost Brabant

4. Omgaan met stigma op het werk: Handvatten voor het gesprek over openheid op het werk

In deze sessie gaan we aan de slag met de training Met Open Blik: Afwegingen over openheid op het werk met beslishulp CORAL. Het gesprek over openheid is onderdeel van vakmanschap. Waar moet een cliënt aan denken bij het delen van informatie over zijn psychische aandoening(en) op het werk? Wat zijn voor- en nadelen en aan wie vertel je wat? Met behulp van de CORAL openheidstool help je de cliënt om een passende keuze te maken.

Door:  Jessica Rits (trainer MOB, Merkvaardig) en Ina Meijers-Kramer,IPS-trajectbegeleider/jobcoach,FACT-team zuid Lentis/UMCG-UCP,IPS-docent/auditor (Phrenos)

5. Ruimte voor reflectie: Met tijd voor jezelf bijdragen aan krachtig vakmanschap

Alles in deze tijd moet snel en de druk is hoog. Aan de hand van de journalling methode sta je in deze sessie stil bij jouw kracht en kom je tot nieuwe inzichten over jouzelf als professional.
Journalling helpt bij introspectie. Het haalt je even uit je dagelijkse hectiek geeft je de tijd en ruimte om in te tunen bij jezelf. Je wordt je bewust van wat er innerlijk bij je speelt op basis waarvan je vervolgens desgewenst actie kunt ondernemen.

Door: Christine Kuiper, medewerker domeinoverstijgende samenwerking, Kenniscentrum Phrenos

6. Leefstijl voor mensen met psychische problemen: hoe doen we dat eigenlijk?

In deze sessie gaan we, aan de hand van praktijkvoorbeelden, uitwisselen hoe we leefstijlinterventies optimaal kunnen inzetten voor mensen met psychische problemen en hoe we kunnen aansluiten bij de wensen en behoeften van het individu. Deze sessie geeft je inzicht in hoe je leefstijlinterventies optimaal kunt laten aansluiten bij de wensen en behoeften van mensen met psychische problemen.

Door: Lars de Winter, medewerker Zorggerelateerde preventie, Kenniscentrum Phrenos, en Jeroen Deenik, GGZ Centraal.

Back To Top