Skip to: HOP – Landelijke training Facilitator Refresher november 2024

Kenniscentrum Phrenos website

HOP – Landelijke training Facilitator Refresher november 2024

In de tweedaagse nascholing frissen HOP Facilitators hun competenties in het ervaringsdeskundig faciliteren van HOP op. Deelnemers oefenen samen de kunst van het delen van eigen ervaringen met openheid en HOP en hoe zij dit in kunnen zetten om ruimte te maken voor de ervaringskennis van de deelnemers van HOP.
Een tweejaarlijkse refresher is voorwaarde voor verlenging van het certificaat van HOP Facilitator

Voor wie?

HOP-facilitators die (langer dan) twee jaar geleden zijn opgeleid tot HOP-facilitator.

Voorwaarden voor deelname

  • Deelnemers hebben een HOP Facilitator certificaat van twee jaar of ouder
  • Hebben de afgelopen twee jaar samen met een geschoolde collega HOP groepen gefaciliteerd (of zijn in de gelegenheid dit in de toekomst te gaan doen wanneer dit door omstandigheden eerder niet is gebeurd).
  • Zijn in de gelegenheid om per jaar aan minimaal één van de twee landelijke intervisiebijeenkomsten deel te nemen die door Phrenos worden aangeboden.

Studiemateriaal

Handreiking HOP Facilitators (in bezit van deelnemers)

Inhoud

  • Twee bijeenkomsten van elk 6 uur waarin deelnemers aan de hand van een aantal nieuwe modules hun ervaringsdeskundige vaardigheden van het faciliteren aanscherpen en verdiepen.
  • De training biedt veel ruimte voor het uitwisselen van praktijkervaringen en het vergroten van het aanbod van HOP binnen de organisatie en daarbuiten.

Leeruitkomsten

  • Deelnemers hebben nieuwe inzichten opgedaan over het ervaringsdeskundig faciliteren van HOP
  • Deelnemers hebben hun inzichten en vaardigheden om HOP te faciliteren verdiept
  • Deelnemers voelen zich vertrouwd het aanbod van HOP te verbreden

Certificering

De training wordt afgesloten met een hernieuwd certificaat dat opnieuw twee jaar geldig is.

Trainers

De training wordt gegeven door

  • Kim Sjoerdsma: werkzaam bij het Herstelbureau – HVO-Querido
  • Alex van Veen: werkzaam bij het Herstelbureau – HVO-Querido

Data en tijden

De training is live en bestaat uit twee bijeenkomsten van zes uur.
Data: maandag 11 en dinsdag 12 november 2024
Tijden: 10.00 tot 16.00 uur

Locatie

Da Costakade 45
3521 VS Utrecht

Kosten

De kosten zijn inclusief de handleiding voor HOP Facilitators.
€ 425,– voor medewerkers van deelnemende organisaties van Kenniscentrum Phrenos
€ 535,– voor overigen

Inschrijven

Inschrijven kan via het inschrijfformulier.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dienke Boertien (dboertienkcphrenos.nl).

Back To Top