Skip to: Samenvatting Psychotisch, zo gek nog niet… 

Kenniscentrum Phrenos website

Samenvatting Psychotisch, zo gek nog niet… 

Psychotisch, zo gek nog niet… door Dr. Harold J.G.M. van Megen, Stichting psychiatrie en film

Veel wat wij menen te kennen uit eigen ervaring weten wij slechts op basis van filmbeelden, zo is onze ‘kennis’ van de middeleeuwen, van ridders en jonkvrouwen maar ook van indianen en cowboys of wat er zich zoal in de ruimte zou kunnen afspelen, vooral gebaseerd op filmbeelden. Ook het verwachtingspatroon hoe patiënten, psychiaters en andere hulpverleners zich gedragen is, bij gebrek aan eigen ervaring, veelal gebaseerd op televisie,- en filmbeelden.
Ooit sprak ik dan ook een Amerikaanse chirurg die elke week naar de Amerikaanse variant van Medisch Centrum West keek om te weten, hoe hij zich die week conform het verwachtingspatroon van zijn patiënten, zou moeten gedragen.
Het is daarom belangrijk kennis te nemen van hoe psychiatrische ziektebeelden en behandelaars in de media worden gepresenteerd om goed op de hoogte te zijn welke (voor)oordelen er rond psychiatrische ziektebeelden en hoe deze worden behandeld, leven.
In deze voordracht, zal vooral ingezoomd worden op hoe psychotische patiënten en hun behandelaars worden geportretteerd aan de hand van filmfragmenten. Zodat je als behandelaar op voorhand rekening kunt houden met het verwachtingspatroon van de patiënt en zijn/haar omgeving en hier adequaat op kan acteren.

Back To Top