Skip to: Samenvatting Psychose in de samenleving: een plek voor iedereen?

Kenniscentrum Phrenos website

Samenvatting Psychose in de samenleving: een plek voor iedereen?

Dr. Mariken de Koning, Psychiater Mentrum Herstelondersteunende Vervolgklinieken (HOV), Plaatsvervangend A-opleider, Senior onderzoeker afdeling Onderzoek Arkin

Het beloop na een eerste psychose is heel wisselend. Enkele jaren na de eerste psychose heeft 40% geen symptomen, 40-50% heeft wel symptomen maar functioneert daarbij redelijk, en 10-20% heeft veel symptomen. Onder psychosegevoelige mensen die voldoen aan de criteria voor de classificatie schizofrenie is het beloop wat ongunstiger. Een recente meta-analyse laat zien dat van de mensen met die diagnose ongeveer 40% een ‘ongunstige uitkomst’ heeft. Daaronder wordt verstaan: blijvende psychotische symptomen, blijvende ernstige cognitieve of negatieve symptomen en/of ernstige beperkingen in het maatschappelijk functioneren. Geschat wordt dat ongeveer de helft van die 40% langdurig afhankelijk is van 24-uurs zorg.
Hoewel het merendeel van de mensen met schizofrenie dus goed herstelt en functioneert, moeten we de mensen voor wie het anders loopt niet uit het oog verliezen.
Hoe zorgen we er als samenleving, als naasten en als professionals voor dat ook deze mensen, binnen hun mogelijkheden, prettig kunnen wonen en meedoen?

Back To Top