Skip to: Samenvatting Betekenis stemmen

Kenniscentrum Phrenos website

Samenvatting Betekenis stemmen

Betekenis stemmen. Door Eva Tolmeijer, promovenda, psycholoog FACT, Parnassia

Er is steeds meer bewijs dat traumatische ervaringen een causale rol spelen in het ontwikkelen van hallucinaties. Fenomenologische verbanden tussen trauma en stemmen ondersteunen deze hypothese, aangezien ze suggereren dat posttraumatische processen bijdragen aan de inhoud van en relaties met stemmen. In deze studie werden post-traumatische stress klachten en opvattingen over de oorzaken van stemmen geïnventariseerd bij honderdvijfentwintig mensen die deelnamen aan de temstem trial over een app voor mensen met frequente en hinderlijke stemmen (Jongeneel et al., 2018). Daarnaast werd de relatie tussen trauma en stemmen onderzocht in een kleinere groep (n=73) met behulp van een gestructureerd coderingsframe. Er werd gekeken naar drie soorten relaties: identiteit-link (de dader heeft dezelfde identiteit als de stemmen), inhoud-link (de inhoud van trauma en stemmen is hetzelfde), interactie-link (de interactie met, en reactie op, trauma en stemmen is hetzelfde). Deze studie vond dat bijna alle deelnemers trauma hadden ervaren in het verleden (97%). Traumatische ervaringen waren ook de meest gerapporteerde oorzaak van stemmen (64%). Deelnemers met veelvuldig trauma en meer post-traumatische stress klachten hadden een grotere kans om trauma als oorzaak van stemmen horen te benoemen (R2=0,38). Deelnemers en onderzoekers rapporteerde ook veel trauma-stemmen links (respectievelijk 80%, 66%). Interactie links werden het meest gerapporteerd (75%, 64%), gevolgd door inhoud (60%, 25%) en identiteitslinks (51%, 22%). De resultaten wijzen op een sterke vormgevende kracht van trauma voor stemmen. Ook laten ze het belang zien van het gezamenlijk systematisch genereren van formuleringen over trauma en stemmen. De bevindingen zijn veelbelovend voor herstel met behulp van psychologische interventies gezien de psychologische opvattingen over stemmen en fenomenologische-gelijkenis als een mogelijk mechanisme in de relatie tussen trauma en psychose.

Referenties

Tolmeijer, E., Hardy, A., Jongeneel, A., Staring, A. B., van der Gaag, M., & van den Berg, D. (2021). Voice-hearers’ beliefs about the causes of their voices. Psychiatry Research, 302, 1-3.

van den Berg, D., Tolmeijer, E., Jongeneel, A., Staring, A. B., Palstra, E., van der Gaag, M., & Hardy, A. (2022). Voice phenomenology as a mirror of the past. Psychological medicine, 1-9.

 

Back To Top