Skip to: Programma Congresdag 28/9

Kenniscentrum Phrenos website

Programma Congresdag 28/9

09.00 uur  Ontvangst deelnemers

10.00 uur  Welkom en inleiding – Door dagvoorzitters prof. dr. Marieke Pijnenborg, Hoogleraar, vakgroep klinische en ontwikkelingsneuropsychologie Rijksuniversiteit Groningen en prof. dr. Wim Veling, psychiater en hoofd behandelzaken bij afdeling Psychosen, hoogleraar Psychiatrie bij RUG/UMCG en oprichter van het Netwerk Vroege Psychose.

10.10 uur  “Iedereen ziek door psychische stoornissen, iedereen beter dankzij professionele hulp!” – prof. dr. Wim Veling en Bauke Koekkoek, lector aan Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; Politieacademie, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige crisisdienst, Pro Persona.
Psychische problematiek is anno 2023 overal: we lezen en horen voortdurend over gevaarlijke mensen, wachtlijsten, lijdende jongeren, suïcidaliteit, verwarde personen en nog veel meer. En over beleidsmakers en bestuurders die het probleem bagatelliseren en maar niet aanpakken. De druk op professionals om problemen op te lossen lijkt steeds meer toe te nemen. Wat doen we daarmee als sector? Hoe voeren we het gesprek over wat er maatschappelijk gaande is, hoe dat te verklaren is en wat wij als professionals daaraan wel en niet kunnen doen?
Wim Veling en Bauke Koekkoek gaan hierover met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal actuele en al langer bestaande kwesties.

10.45 uur  Flitspresentaties  wetenschappelijk onderzoek

1 “Don’t Stop Me Now: een sportinterventie om maatschappelijke participatie te bevorderen bij vroege psychose – een onderzoeksprotocol” – door Akke-Marij Ariesen, junior onderzoeker RUG
2 “Associaties tussen de stedelijke omgeving en psychotische ervaringen bij adolescenten” – door dr. Nina Grootendorst, Erasmus MC
3 “I’ll be there for you; Sociaal contact en steun na een eerste psychose” – door Janneke van Houts, GZ-psycholoog in opleiding tot specialist GGZ Centraal
4 “Financiële problemen van mensen met psychotische stoornissen, een kwalitatieve studie” – door Josephien Jansen, promovenda RUG

11.30 uur  Pauze

12.00 uur  “Wie begrijpt wie niet?” – Joke van der Meulen (familie-ervaringsdeskundig adviseur (F)GGZ, VZ en sociaal domein)
Joke van der Meulen zal zich in haar lezing focussen op de complexiteit en het onbegrip waar je ook als naaste tegen aan kunt lopen. Met dilemma’s als ingrijpen of autonomie geven, empathisch zijn of boos worden, moeder zijn of hulpverlener. Bekijk ook het filmpje waarin Joke ingaat op haar bijdrage:

12.30 uur  Lunch. In de foyer is er een informatiemarkt en zijn er posterpresentaties van wetenschappelijke onderzoeken/projecten.

13.30 uur  Introductie en welkom middagprogramma

13.35 uur  Optreden van de danser Gill the Grid
Gil ’the Grid’ Gomes Leal is bewegingskunstenaar, somatische revolutionaire en oprichter van Amenti MoveMeant – zijn eigen ontwikkelde bewegingsmethode – en Amenti Theatre Company – zijn dansgezelschap. Gil inspireert anderen tot het vergroten van hun zelfbewustzijn door het gebruik van en leren kennen van het lichaam. Als kunstenaar heeft Gil een enorm eigen signatuur en snijdt hij moeilijk bespreekbare onderwerpen aan in zijn dansstukken.

 13.45 uur  Is iemand met een psychose een 2derangsburger? – Interview met Philippe Delespaul door dagvoorzitter Marieke Pijnenborg. Prof.dr. Philippe Delespaul is hoogleraar Innovatie in de geestelijke gezondheidszorg Universiteit Maastricht (vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie) en psycholoog, Mondriaan, Heerlen.
Lees de samenvatting

14.15 uur  Psychotisch, zo gek nog niet… – Dr. Harold J.G.M. van Megen, Stichting psychiatrie en film.
Lees de samenvatting

15.00 uur  Pauze

15.30 uur  Psychose in de samenleving: een plek voor iedereen? – Dr. Mariken de Koning, Psychiater Mentrum Herstelondersteunende Vervolgklinieken (HOV), Plaatsvervangend A-opleider, Senior onderzoeker afdeling Onderzoek Arkin.
Lees de samenvatting

16.00 uur  De wettelijke mogelijkheden en onmogelijkheden in geval van een psychose – mr. dr. Rob Keurentjes, rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Gelderland
In deze inleiding zullen de mogelijkheden die de Wet verplichte zorg biedt in geval van een psychose worden bezien vanuit een specifiek juridische invalshoek. Wat kan er allemaal wanneer de betrokkene geen zorg wil maar ook: wat kan er op vrijwillige basis nadat er een maatregel is afgegeven die verplichte zorg mogelijk maakt. Waar ligt de grens tussen vrijwillige, assertieve en verplichte zorg?

16.30 uur  Uitreiking Posterprijs – korte presentatie door winnaar

16.45 uur  Afsluiting

17.00 uur  Hapje/drankje

Meer informatie

Neem voor meer informatie over Het Nationale Psychosecongres 2023 contact op met:

Secretariaat Phrenos
tel: 030 – 2931626
info@kcphrenos.nl

Back To Top