Skip to: Programma

Kenniscentrum Phrenos website

Programma

09.30 Ontvangst: inloop en registratie

10.00 Welkom en opening door dagvoorzitters Machteld Marcelis en Pieter-Bas Kantebeen, GGzE

10.10 Lezing: Vroege psychosezorg vanuit transitie en transdiagnostisch perspectief Door prof. dr. Thérèse van Amelsvoort, psychiater en hoogleraar Transitiepsychiatrie, Universiteit Maastricht. Mede-oprichter van @ease en prof. Dr. Machteld Marcelis, hoogleraar Transdiagnostiek in de Psychiatrie, Universiteit Maastricht. Psychiater bij TOPGGZ centrum VIBE en hoofdopleider psychiatrie, GGzE.
Er is veel beweging in het ggz-zorglandschap. Transities naar de wijk richten zich op ontschotting en een transdiagnostische benadering van psychische klachten. Hoe kan dit nu het beste worden vorm gegeven? Therese van Amelsvoort belicht dit vanuit het overbruggen van de traditionele de leeftijdsgrenzen en Machteld Marcelis belicht dit vanuit het vergroten van de toegang tot zorg voor mensen met comorbide psychische klachten. Centraal staat de vraag hoe de translatie te maken vanuit het VIP-concept naar de cultuur waarin het levensloop- en transdiagnostisch perspectief op psychische klachten gaan leiden tot ontschotten van de ggz, omarmen van complexiteit en comorbiditeit en tegelijkertijd vergroten van de aandacht voor vroege opsporing en interventie.

10.45 Discussiegroepen: uiteen in discussiegroepen rond thema’s uit de lezing.

11.15 PAUZE

11.45 Interactief debat: Aan de hand van de opbrengsten uit de discussiegroepen een plenair debat begeleid door de dagvoorzitters.

12.15 Afsluiting ochtendprogramma

12.30 LUNCH

13.30 Workshopronde I

 • 1. Aan het stuur of bijrijder? Hoe ondersteun je eigen regie bij jongeren met psychosekwetsbaarheid door Sanne van Eeghen, senior psychiatrisch verpleegkundige en rehabilitatiedeskundige, auteur van het boek GRIP bij psychosegevoeligheid en Rimke van der Geest, ambulant verpleegkundige Team GO, medisch antropoloog, VIP Mentrum, Amsterdam.
  De workshop GRIP gaat over hoe jongeren met psychosegevoeligheid te coachen naar zoveel mogelijk eigen regie, zowel in gezondheid als in het gehele leven. De basis van de workshop is het boek (zelf) GRIP bij psychosegevoeligheid. Hoe coach je iemand naar eigen regie. Ben je ook in het werk met het thema “eigen regie in gezondheid en leven” bezig, of heb je er eigenlijk nog nooit echt over nagedacht? Kom naar deze workshop, deel je ideeën en pik mogelijk een ander op.
 • 2. Beschermd wonen voor mensen met een psychosegevoeligheid, door Marie Lou Punte, algemeen directeur Domum zorg, Leeuwarden. [DEZE WORKSHOP KOMT TE VERVALLEN]
  Jongeren met een vroege psychose hebben naast behandeling van klachten vaak ook begeleiding nodig op het gebied zelfzorg, eten, slapen en wonen. Deze basisbehoeften zijn regelmatig verstoord en vragen specifieke aandacht vanuit een herstelondersteunende visie. VIP teams hebben hierin een rol, daarbij kan specifieke begeleiding vanuit WMO vaak ondersteunend zijn, zeker op de lange termijn waarin de negatieve symptomen veelal de boventoon voeren. Marie Lou laat vanuit haar ervaring in de afgelopen 7 jaar zien hoe Domumzorg, een beschermend wonen organisatie in Friesland, geïntegreerd samenwerkt met het specialistische VIP team.
 • 3. Inzet familie-ervaringsdeskundige, over de rol van ouders in een psychotische episode van kinderen door Gijsbert Mulder en Edith Peters, SPV in opleiding tot systeemtherapeut, VIP team Apeldoorn Zutphen, GGNet.
  Gijsbert Mulder is vader van twee kinderen met recidiverende psychotische klachten. Hij spreekt vanuit zijn persoonlijke ervaring met ouders en gezinnen van VIP-patiënten, met als doel ondersteuning en hoop te bieden. Samen met de afdeling preventie geeft hij de cursus: Omgaan met psychose. Tijdens deze workshop kijken we naar een indringende filmopname van Gijsbert en zijn zoon David, vervolgens willen we op een speelse manier met elkaar in gesprek gaan over de inzet van familie-ervaringsdeskundigen.
 • 4. Bijwerkingen zijn geen bijzaak! door Desiree Daems, verpleegkundig specialist GGZ en Marije van Halteren, verpleegkundige in opleiding tot specialist GGZ, VIP Reinier van Arkel, Den Bosch.
  Psychofarmaca, specifiek antipsychotica, wordt ingezet bij de behandeling van een psychotische stoornis. Deze medicatie kan naast gewenst effect, bijwerkingen veroorzaken wat gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. Door bijwerkingen tijdig te signaleren en op te volgen kunnen gezondheidsrisico’s beperkt worden. Klinkt logisch, maar hoe doe je dat nou? In deze workshop staan we stil bij dilemma’s, hobbels en succesfactoren bij de zorg rondom bijwerkingen door antipsychotica.

14.30 PAUZE

15.00 Workshopronde II

 • 5. Een ervaringsdeskundige staf …. de volgende stap in het implementeren en inbedden van Herstel en ervaringsdeskundigheid binnen de organisatie, door Ervaringsdeskundige staf bij GGzE, door Rowdy Retera, ervaringsdeskundige, VIP team GGZ Eindhoven.
  Tijdens deze workshop gaan we terug in de tijd. Raad van bestuur heeft de opdracht uitgezet om een ervaringsdeskundige staf op te richten. Wij zijn als werkgroep aangesteld om dit vorm te geven. Welke keuzes gaan we maken? Wat zijn onze prioriteiten? Zullen we dillema’s tegenkomen? Ervaringsdeskundige of niet… laten we onze kwaliteiten en expertise bundelen en samen de volgende stap richting toekomst maken. Tijdens de workshop zal de workshopleider koppelingen maken met hoe de ervaringsdeskundige staf bij het GGzE tot stand is gekomen.
 • 6. De rol van imagery bij het ontstaan en behandelen van psychose: Een verbeelding of een nieuw toekomstbeeld? door Karin van den Berg, klinisch psycholoog en PhD student en Hella Janssen, psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog en PhD student, GGZ Eindhoven.
  Er is behoefte om de effectiviteit van CGt te verbeteren. De afgelopen decennia is de CGt voor veel psychische problemen verbeterd door imagery technieken toe te voegen. Recent is er ook onderzoek gedaan naar toepassingen van imagery technieken in de CGt voor mensen met psychotische klachten. Deze presentatie geeft inzicht in de laatste inzichten over de rol van imagery bij psychotische klachten, legt uit wat een CGt-behandeling met imagery technieken inhoudt en hoe ons onderzoek naar imagery en psychose eruitziet: We onderzoeken de samenhang tussen imagery en auditieve hallucinaties door een groot vragenlijstonderzoek. Vervolgens gaan we onderdelen uit het IMCT-behandelprotocol onderzoeken bij mensen met auditieve hallucinaties en een diagnose in het psychosespectrum. Naast theorie en onze onderzoeksopzet, vertellen we ook over voorlopige eerste ervaringen van cliënten met deze nieuwe met imagery verbeterde CGt. In het interactieve deel van de workshop gaan wij dieper in op imagery diagnostiek en behandelmogelijkheden.
 • 7. Hamlett studies: de rol van afbouwstrategieën bij vroege psychose, door Priscilla Oomen, PhD student, UMC Utrecht en dr. Marieke J.H. Begemann, Postdoctoraal onderzoeker & HAMLETT project manager, Universitair Medisch Centrum Groningen.
  Antipsychotica zijn de gouden standaard in het behandelen van psychose en om die reden worden ze in veel richtlijnen aangeraden voor de lange termijn preventie van een psychotische terugval. Toch hebben veel mensen last van de bijwerkingen van antipsychotica, waardoor de vraag opkomt: “(Wanneer) kan ik stoppen met de medicatie?”. Tijdens de workshop willen we met jullie in gesprek over het afbouwen. Wanneer doe je dat? Hoe begin je daaraan? Waar kun je rekening mee houden? Bij het HAMLETT onderzoek hebben we al veel geleerd over medicatie afbouwen en dat willen we graag met jullie delen. Ook zullen we kijken naar huidige medicatie strategieën van psychiaters in Nederland.
 • 8. Kieskeurig: een begeleid leren interventie om jongeren met psychische problemen te ondersteunen bij het kiezen en verkrijgen van een opleiding, door dr. Lies Korevaar, lector rehabilitatie, Hanze Hogeschool, Groningen.

16.00 Einde workshop

16.15 Impressie over de dag: Waar ligt ‘de future’? Goede voornemens benoemen voor de praktijk. Afsluiting door de dagvoorzitters

16.30 Hapje – Drankje

Back To Top