Skip to: Samenvatting Is iemand met een psychose een 2derangsburger?

Kenniscentrum Phrenos website

Samenvatting Is iemand met een psychose een 2derangsburger?

Interview met Philippe Delespaul door dagvoorzitter Marieke Pijnenborg.
Philippe Delespaul door dagvoorzitter Marieke Pijnenborg. Prof.dr. Philippe Delespaul is hoogleraar Innovatie in de geestelijke gezondheidszorg Universiteit Maastricht (vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie) en psycholoog, Mondriaan, Heerlen.
In Nederland is iedereen gelijk voor de wet, dus ook wanneer je een psychose hebt. Vanzelfsprekend is dat niet. Dat blijkt uit het feit dat men het recent nodig vond, wat zelden gebeurt, de Nederlandse grondwet hierop aan te passen. Een goede zaak zou je zeggen. Maar in de praktijk is het voor wie een psychose heeft of meegemaakt heeft, niet eenvoudig om een evenwaardige plaats als burger in de maatschappij in te nemen. Wie een psychose heeft kan van zijn vrijheid beroofd worden, of inbreuken op de integriteit van het lichaam ervaren, op basis van argumenten die voor andere burgers niet gelden. Maatschappij en wetgevers denken dat dit nodig is voor onze veiligheid. In dit interview verkennen we hoe mensenrechten (in het bijzonder de VN Conventie voor de rechten van Personen met een Handicap) inspiratie kunnen geven voor een volwaardig burgerschap, met maatschappelijke veiligheid en zonder verwaarlozing.

Back To Top