Skip to: Programma Masterclass 28/9

Kenniscentrum Phrenos website

Programma Masterclass 28/9

19.00 uur  Ontvangst deelnemers

19.15 uur  Welkom en inleiding – prof. dr. Nynke Boonstra, lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie aan NHL Stenden Hogeschool

19.30 uur  Keynote door prof. dr. Jasper Feyaerts “Wat is een waan? Een fenomenologisch perspectief”.
Wanen worden doorgaans beschouwd als foutieve overtuigingen die voortkomen uit incorrecte gevolgtrekkingen over de alledaagse realiteit. Dit idee was courant doorheen de geschiedenis van de psychiatrie, en domineert ook hedendaags psychiatrisch en psychologisch onderzoek en klinische praktijk. Vanuit een fenomenologisch perspectief worden wanen echter opgevat als subjectieve expressies van een kwalitatief andere zelf- en realiteitsbeleving. In mijn lezing zal ik stil staan bij de fenomenologische aard van deze waanbeleving, en bij de implicaties van de fenomenologische benadering van wanen voor toekomstig onderzoek en therapeutische benaderingen.

20.30 uur   Drie korte introducties:

  • ACT door prof. dr. Lieuwe de Haan, hoogleraar Psychotische stoornissen, Amsterdam UMC, locatie AMC.Behandeling van zelfstoornissen bij schizofrenie.
    We vermoeden dat ook acceptance and commitment training (ACT) kan helpen om de impact van zelfstoornissen te verminderen. ACT richt zich enerzijds op de acceptatie van gedachten en gevoelens en anderzijds op datgene wat waardevol is voor patiënt. Uit een recent gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek blijkt dat ACT de ernst van negatieve symptomen vermindert (Myin-Germeys e.a. 2022).
    Focus op lichamelijke interventies. Mogelijk versterken lichamelijke interventies (fysieke activiteiten, mindfulnessen yoga) of muziektherapie het basale zelfgevoel. Dergelijke interventies genereren ongecompliceerde lichamelijke en sensore ervaringen en verminderen de neiging tot analyse (Škodlar &  Henriksen 2019). Lichaamsbeweging kan ook de impliciete interoceptieve en proprioceptieve ervaring versterken. Mogelijk wordt hierdoor het basale zelfgevoel robuuster en de neiging tot hyperreflexiviteit minder.
  • CGT & EMDR, het protocol versus het fenomeen – door Yvonne de Jong, Klinisch psycholoog Antes-Youz, Gedragstherapeut VGCT, projectcoördinator psychosezorg Youz en promovenda Youz-EMC. Het fenomenologisch perspectief is een belangrijk onderdeel van de CGT & EMDR protocollen. Hoe de werkelijkheid wordt beleefd, welke betekenis daaraan wordt gegeven en welke gevolgen dat heeft, is bepalend voor een indicatie voor behandeling en het bijstellen daarvan. Hoe dit fenomenologisch perspectief wordt geïntegreerd in een protocollaire behandeling wordt in deze lezing belicht aan de hand van theorie- en praktijkvoorbeelden uit de dagelijkse VIP praktijk.
  • Psychomotorische therapie bij psychose vanuit een fenomenologisch perspectief op bewegen en lichamelijkheid door Albertine de Haan, onderzoeker werkgebied PMT, Lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn, Hogeschool Windesheim.
    Allereerst bespreekt De Haan de fenomenologische visie op bewegen en lichamelijkheid in de psychomotorische therapie. Vervolgens staat ze stil bij de bevindingen vanuit (fenomenologisch) onderzoek naar bewegen en lichamelijkheid bij psychose en licht ze behandelmogelijkheden toe aan de hand van praktijkvoorbeelden.

21.30 uur      Plenaire discussie/ reacties met de zaal

22.00 uur      Einde programma / Afsluiting

Back To Top