Skip to: HdjZ – In-company implementatietraject

Kenniscentrum Phrenos website

HdjZ – In-company implementatietraject

Voor wie?

Voor iedereen die cursusleider Herstellen doe je Zelf wil worden en samen met de organisatie Herstellen doe je Zelf beschikbaar wil maken binnen de organisatie.

Voorwaarden voor deelname

  • De organisatie vraagt de training aan.
  • Stelt cursusleiders Herstellen doe je Zelf in de gelegenheid de cursus modelgetrouw aan te bieden.
  • Stelt cursusleiders Herstellen doe je Zelf in de gelegenheid twee keer per jaar deel te nemen aan de landelijke intervisie.
  • Ondersteunt de beschikbaarheid van Herstellen doe je Zelf met een implementatieplan.
  • Deelnemers zijn bereid om eigen ervaringen met het herstel van maatschappelijke rollen te delen aan de hand van de thema’s van de cursus Herstellen doe je Zelf.

Inhoud

1. De cursus Herstellen doe je Zelf bestaat uit 12 bijeenkomsten van 3 uur. In het kader van de implementatie bieden we dit aan in 3 wekelijkse bijeenkomsten van 6 uur voor maximaal 12 deelnemers. Het programma behandelt 12 thema’s rondom herstel van rollen. De cursus wordt begeleid door twee geschoolde cursusleiders Herstellen doe je Zelf

2. De training voor cursusleiders bestaat uit vier wekelijkse bijeenkomsten van 4,5 uur voor maximaal 12 deelnemers waarin zij zich de grondslag en uitgangspunten voor de ervaringsdeskundige rol van cursusleider eigen maken en oefenen om dit toe te passen. De cursus wordt begeleid door twee geschoolde cursusleiders Herstellen doe je Zelf

3. Implementatieondersteuning (3 uur voor het opstellen van een implementatieplan) en intervisiebijeenkomsten (3 x 2 uur).

Studiemateriaal

Een werkboek voor deelnemers en een handleiding voor cursusleiders (beide zijn bij de prijs inbegrepen).

Leeruitkomsten

  • Deelnemers kunnen hun eigen ervaringskennis van herstel van rollen aan de hand van HdjZ benutten en doorontwikkelen.
  • Deelnemers zijn cursusleider HdjZ en kunnen HdjZ modelgetrouw aanbieden en een gelijkwaardige uitwisseling van ervaringskennis faciliteren en hun eigen ervaringsdeskundige rol evalueren en daarop reflecteren.
  • Deelnemers kunnen HdjZ binnen de organisatie beschikbaar maken.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat voor de cursus Herstellen doe je Zelf en een certificaat voor cursusleider Herstellen doe je Zelf.

Trainers

De training wordt gegeven door twee cursusleiders en mede-ontwikkelaars van het trainingsmateriaal voor Herstellen doe je Zelf.

Data en tijd

Data en tijd in overleg.

Locatie

De organisatie is zelf verantwoordelijk voor de locatie.

Kosten

€ 11.654,- voor medewerkers van bij Kenniscentrum Phrenos aangesloten instellingen.
€ 14.568,- voor overigen

Belangstelling

Neem contact op met Dienke Boertien dboertien@kcphrenos.nl

Back To Top