Skip to: HdjZ – In-company training cursusleiders

Kenniscentrum Phrenos website

HdjZ – In-company training cursusleiders

Voor wie

Voor iedereen die zelf de cursus Herstellen doe je Zelf aan wil kunnen bieden.

Voorwaarden voor deelname

  • De organisatie vraagt de training aan.
  • Stelt cursusleiders Herstellen doe je Zelf in de gelegenheid de cursus modelgetrouw aan te bieden.
  • Stelt cursusleiders Herstellen doe je Zelf in de gelegenheid twee keer per jaar deel te nemen aan de landelijke intervisie.
  • Ondersteunt de beschikbaarheid van Herstellen doe je Zelf met een implementatieplan.
  • Deelnemers zijn bereid om eigen ervaringen met het herstel van maatschappelijke rollen te delen aan de hand van de thema’s van de cursus Herstellen doe je Zelf.

Inhoud

De training voor cursusleiders bestaat uit vier wekelijkse bijeenkomsten van 6 uur voor maximaal 12 deelnemers waarin zij zich de grondslag en uitgangspunten voor de ervaringsdeskundige rol van cursusleider eigen maken en oefenen om dit toe te passen. De cursus wordt begeleid door twee geschoolde cursusleiders Herstellen doe je Zelf.

Studiemateriaal

Een werkboek voor deelnemers en een handleiding voor cursusleiders (beide zijn bij de prijs inbegrepen).

Leeruitkomsten

  • Deelnemers zijn cursusleider Herstellen doe je Zelf en kunnen Herstellen doe je Zelf modelgetrouw aanbieden en een gelijkwaardige uitwisseling van ervaringskennis faciliteren en hun eigen ervaringsdeskundige rol evalueren en daarop reflecteren.
  • Deelnemers kunnen Herstellen doe je Zelf binnen de organisatie beschikbaar maken.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat voor cursusleider Herstellen doe je Zelf.

Trainers

De training wordt gegeven door Jeroen de Haan-RIβmann en Sacha van Geel, cursusleiders en tevens mede-ontwikkelaars van het trainingsmateriaal voor Herstellen doe je Zelf.

Data en tijd

Data en tijd in overleg.

Locatie

De organisatie is zelf verantwoordelijk voor de locatie.

Kosten

€ 5.275– voor medewerkers van bij Kenniscentrum Phrenos aangesloten instellingen.
€ 6.594,– voor overigen

Belangstelling?

Neem contact op met Dienke Boertien dboertien@kcphrenos.nl

Meer informatie

Het werkboek voor deelnemers en de handleiding voor cursusleiders kan via onze website worden besteld.
Twee keer per jaar online intervisiebijeenkomsten voor cursusleiders. Deelname is kosteloos.

Back To Top