Skip to: 20 jaar IPS!

Kenniscentrum Phrenos website

20 jaar IPS!

IPS werd in 2002 in Nederland geïntroduceerd. Na de eerste ontwikkeljaren groeide het aantal IPS-programma’s tussen 2014 en 2021 van 5 naar 33! Het aantal mensen dat met IPS wordt ondersteund is toegenomen tot 5053 deelnemers in 2020.
Door de goede resultaten is IPS in Nederland opgenomen als aanbevolen interventie in verschillende multidisciplinaire richtlijnen en zorgstandaarden. Kenniscentrum Phrenos coördineert en faciliteert sinds 2008 de implementatie van IPS bij ggz-instellingen door heel Nederland. Reden genoeg om na 20 jaar nieuwe landelijke ontwikkelingen te bespreken, ervaringen te delen en elkaar te ontmoeten!

Back To Top