Skip to: Zoektocht naar jezelf

Kenniscentrum Phrenos website

Zoektocht naar jezelf

Sprekers:             Maurits Beenackers en Thijs van der Rol
Tijd:                      9.45 – 10.15 uur

Abstract

Bij het interviewen van 20 ervaringsdeskundige professionals met autisme kwam een verrassende vraag naar voren: Bestaat autisme eigenlijk wel? Neurofysiologisch valt autisme niet aan te tonen. En de gedragsclassificatie ‘ASS’ is in ieder geval een creatie van de ggz. Voorzichtigheid in het aanbieden van ‘autisme-expertise’ is daarom geboden. Veel geïnterviewden vinden het niet helpend dat bij de classificatie de beperkingen centraal staan. Ervaringsdeskundigen pleitten voor het centraler stellen van de ontwikkeling van eigen kracht, zelfinzicht, zingeving en zelfmanagementvaardigheden. Uit hun eigen levenservaringen blijkt keer op keer dat zelfregie en de ervaringen van ‘reisgenoten’ (een door een geïnterviewde aangedragen alternatief voor ‘lotgenoten’) hierin van grote waarde zijn. Maar ook blijkt dat de, mogelijk onterechte, stelligheid waarmee in de ggz over beperkingen bij autisme gesproken wordt, het ontstaan van die zelfregie in de weg kan staan. Hoe kan dit anders? En welke rol kunnen deze ‘reisgenoten’ voor zichzelf en voor elkaar spelen? Tipje van de sluier: die rol kan groter.

Sprekers

Maurits Beenackers is psycholoog en werkt als beleidsadviseur en onderzoeker bij Lister. Hij is auteur van de publicatie ‘Zoektocht naar jezelf. Ervaringsdeskundige professionals over zelfmanagement en autisme.’ Hij houdt zich binnen Lister onder meer bezig met visieontwikkeling (herstel) en de verdere doorontwikkeling van ervaringsdeskundigheid in de zorg en ondersteunt het programma en netwerk autisme. Hij is lid van raad van advies van NIPA en lid van de Commissie Onderzoek van Valente.

Thijs van der Rol is coördinerend ervaringswerker bij de Parnassia Groep. Daar werkt hij voor Centrum Autisme Haaglanden, is hij Autisme Ambassadeur en lid van de specialismegroep Autisme. Hij houdt zich bezig met ontwikkeling en beleid t.a.v. ervaringsdeskundigheid en inclusie. Daarnaast werkt hij als adviseur voor o.a. stichting Vanuit autisme bekeken. Hij is auteur van de publicatie ‘Zoektocht naar jezelf. Ervaringsdeskundige professionals over zelfmanagement en autisme.’ Ook is hij projectleider van het NIPA-project om een geheel nieuwe psycho-educatie voor autisme te ontwikkelen.

Back To Top