Skip to: WRAP bij autisme – good practice GGZ Oost-Brabant

Kenniscentrum Phrenos website

WRAP bij autisme – good practice GGZ Oost-Brabant

Spreker: Evelien Hulshof

Tijd: 13.55 – 14.25 uur

Abstract

WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan. Het is een zelfhulpinstrument dat de gebruikers ervan ondersteunt om het eigen welbevinden te herstellen of vergroten. Peer support speelt hierbij een belangrijke rol.
WRAP bestaat uit drie stappen:
1. Deelnemers verkennen de kernbegrippen voor herstel, zoals hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid en eigen ontwikkeling.
2. Vervolgens verzamelen zij in ‘de gereedschapskoffer voor een goed gevoel’ ‘gereedschap’ om zich goed te voelen of om te herstellen van momenten dat ze zich minder goed voelen.
3. Uitwerking volgt in de zes plannen voor verschillende situaties, zoals dagelijks onderhoud, triggers en een crisisplan.
In Nederland is WRAP gepositioneerd binnen de ggz, gericht op mensen met kwetsbaarheden en hoe zij met deze kwetsbaarheden in balans kunnen blijven. Maar eigenlijk is WRAP veel breder bruikbaar. In Amerika bijvoorbeeld wordt WRAP ingezet voor iedereen die wil.
In haar presentatie neemt Evelien ons verder mee in WRAP als zelfhulpinstrument, hoe dit bijdraagt aan het eigen welbevinden, en hoe je als hulpverlener aan de slag kunt met WRAP.

Spreker

Evelien Hulshof is coördinator Ervaringsdeskundigheid bij GGZ Oost Brabant en is zelf ervaringsdeskundig. Ze is advanced level WRAP facilitator. In het dagelijks leven leeft en werkt ze zelf ook met WRAP.

Back To Top