Skip to: Theorie en evidentie van zelfmanagement

Kenniscentrum Phrenos website

Theorie en evidentie van zelfmanagement

Spreker:               Jaap Trappenburg
Tijd:                      10.15 – 10.45 uur

Abstract

Iedereen doet aan zelfmanagement, maar niet iedereen is een goede zelfmanager. Goede zelfmanagementvaardigheden zijn gerelateerd aan betere gezondheidsuitkomsten en doelmatigere zorg. Helaas is het bevorderen van zelfmanagementvaardigheden niet eenvoudig. Voor vrijwel elke chronische aandoening zijn interventies ontwikkeld en geëvalueerd, met variatie in uitkomsten zowel tussen subgroepen van patiënten als tussen interventies. In deze presentatie zullen we ingaan op de onderliggende theorie van zelfmanagementgedrag en zelfmanagementinterventies. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de beschikbare bewijskracht voor verschillende type interventies en kritieke factoren voor succesvolle implementatie.

Spreker

Dr. Jaap Trappenburg is universitair hoofddocent bij het Julius Centrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hij is projectleider van het onderzoeksprogramma TASTE (TAilored Self-managemenT & eHealth), gericht op het ontrafelen en bevorderen van de effectiviteit van zelfmanagementinterventies en eHealth bij chronisch zieke patiënten. Daarnaast is hij medeoprichter en stuurgroeplid van The Healthcare Innovation Center (THINC).

Back To Top