Skip to: Peer-supported Open Dialogue (POD) bij autisme – good practice GGzE

Kenniscentrum Phrenos website

Peer-supported Open Dialogue (POD) bij autisme – good practice GGzE

Spreker: Jeanine van der Meijden
Tijd: 13.25 – 13.55 uur

Abstract

Peer-supported open dialogue (POD) is een holistisch, persoonsgericht model voor zorgverlening dat zich richt op het direct betrekken van iemands netwerk en het wezenlijk bespreken van zorgen, wensen, betekenissen en passende deskundige behandelingen. Het bevorderen van de dialoog tussen de leden van het netwerk staat voorop. Er wordt veel tijd genomen om verschillende perspectieven op te laten komen, nieuwe ideeën te laten ontstaan. Overhaaste diagnoses en oplossingen worden vermeden.

In de multidisciplinaire teams van GGzE voor volwassenen met een autismespectrumstoornis wordt sinds 2018 gewerkt met dit model. We geven graag een inkijkje hoe dit in onze dagelijkse praktijk wordt vormgegeven.

Spreker

Jeanine van der Meijden (1963) is werkzaam als klinisch psycholoog en inhoudelijk manager bij Centrum Autisme van GGzE. Vanaf 1998 heeft zij met collega’s vanuit diverse disciplines gewerkt aan de ontwikkeling van een aanbod voor volwassenen met een autismespectrumstoornis. Specialistische diagnostiek, behandeling, training en herstelondersteunende zorg worden in samenwerking met netwerkpartners op een geïntegreerde wijze uitgevoerd, afgestemd op de vragen op de verschillende levensgebieden. Aansluiten bij de eigen kracht van mensen met autisme en hun naasten, eigen regie, zelfmanagement, werkelijk contact en het bieden van continuïteit staan hoog in het vaandel.

Back To Top